Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan sübhâne rabbike âyet-i kerimesi namazda duaların hepsine müfret olarak okumak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  sübhâne rabbike âyet-i kerimesi namazda duaların hepsine müfret olarak okumak

  Reklam
  Fıkıh kitaplarında bildiriyor ki sübhâne rabbike âyet-i kerimesi namazda duaların hepsine müfret olarak okumak (yani rabbike diyerek okumak ) yalnız kunut duasında cem (yani rabbinâ şeklinde) okumak sünnettir. Kunut duasında "rabbinâ" şeklinde okunan bir kısım yoktur. Buradan ne anlaşılmalıdır?


  Cevap;

  Şâfiî mezhebinde tek başına vitr kılan kişi kunut duasını okurken müfred (tekil) zamirlerle okumalıdır. Şöyle ki: “ihdin┠ve “âfin┠şeklinde değil de, “indinî” ve “âfinî” şeklinde telâffuz ederek duayı kendi şahsı için yapmalıdır. Yalnız, “Tebârekte rabbenâ'” cümlesindeki cemi (çoğul) zamirini müfrede (tekile) çevirmemelidir. Yani, “Tebarekte rabbî” dememelidir. İmam ise duaların tümünü cemi (çoğul) zamirleriyle okur. Meselâ, “ihdinî” ve “âfinî” şeklinde değil de, “ihdin┠ve “âfîn┠şeklinde okumalıdır. (el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa)

  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  sübhâne rabbike âyet-i kerimesi namazda duaların hepsine müfret olarak okumak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazlarda okunan bazı dualarda geçen kelimelerin tekillik ve çoğuluklarına dikkat ederek okunması gerekir. Tek başına okunduğu zaman tekil şekli ile okumak gerekir.sübhane rabbike âyeti nasıl okunur,  sübhane rabbike âyeti okunur,  sübhane rabbike ayet-i kerimesi,  süphane den ileri doru dualar,  sübhane rabbike ayet nasıl okunur,  tek başınayken subhane rabbike,  Sübhane Rabbike âyeti okunur.