Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Tüp bebek yöntemi caiz midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tüp bebek yöntemi caiz midir?

  Reklam




  Sual:
  Tüp bebek yöntemi caiz midir?


  Cevap;

  Tüp bebek ile nesebin sübutuna fetvâ verilmiştir. Nitekim Şâfiî ulemâsından Şirbînî, bu konuda şöyle der: “Bir kadın ihtilâm olmuş kocasının menisini cinsî uzvuna yerleştirmek suretiyle gebe kalsa, doğan çocuk meşrûdur ve kadın bundan dolayı günahkâr olmaz” (Muğnî'l-Muhtâc.) Hanefîlerden İbn Âbidîn’de de bu yolda izahat vardır: “Bir kadın kocasının veya bir câriye efendisinin menisini, cinsî temas hâricinde rahmine akıtır ve hâmile kalırsa, bu çocuğun nesebi sâbit ve gerekirse iddet icab eder”. Bu sun’î ilkahın (yapay döllenmenin) yabancı kimseler arasında cereyan etmemesi de şarttır.

  Ekrem Buğra Ekinci



  Paylaş
  Tüp bebek yöntemi caiz midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Tüp bebek yöntemi dikkat edilmesi şartı ile caiz sayılmaktadır. Eğer eşler arasında döllenme gerçekleşiyorsa bunda hiç bir sakınca yoktur. Bunun aksi olduğunda ise caiz sayılmaz.