Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Namazsız abdestsiz de olsa, yetime bakan kişinin doğrudan cennete gideceğine dair bir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazsız abdestsiz de olsa, yetime bakan kişinin doğrudan cennete gideceğine dair bir

  Reklam
  Değerli kardeşimiz;
  Namazsız abdestsiz de olsa, yetime bakan kişinin doğrudan cennete gideceğine dair bir hadis bulamadık.

  Soruda geçen hadis rivayeti şöyledir:

  Rasulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur:

  "Cennetin kapısını ilk açan ben olacağım, bununla birlikte bir kadının (cennetin kapısını açmak üzere) beni geçmeye çalıştığını görünce:

  Ne oluyor sen kimsin?
  diye soracağım. O da:

  "Dünyadayken yetim kalan çocuklarımın başını bekleyen bir kadınım" diye cevap verecek. (bk. Münziri, et-Terğîb, 3/349; Hafız Münziri, hadisin hasen olduğunu söyler.)
  Bu hadis, yetime sahip çıkan ve onun için meşru zevklerini terk eden kimsenin alacağı mükafatı bildirmektedir.

  Nitekim şu hadis rivayeti konuya açıklık getirmektedir.

  "Asil ve güzel olduğu halde kocasından dul kalıp da yetim çocukları için (onlar ev bark sahibi olup kendisinden) ay¬rılıncaya kadar yahutta (onlar) ölünceye kadar, kendini (kocaya var¬maktan) alıkoyan (ve bu hususta karşılaştığı sıkıntılar sebebiyle) yanak¬ları kararan kadınla ben kıyamet gününde (biribirimize yakınlıkta) şu ikisi (orta parmak ile şehadet parmağı) gibiyiz." (Müsned, 6/29; Ebu Davud, Kitabu'l-Edeb, 120-121)

  Hadis-i şerifte kasd edilen, dul kalıp da yetim çocuklarını düşünerek evlenmeyi bile terk edip onları yetiştirmek için her türlü sıkıntıyı çeken ve bu sıkıntılar neticesinde de tazeliğini ve güzelliğini kaybeden kadındır.

  Bu ve benzeri hadisler, yetim çocukları koruyup gözetmenin onları İslam terbiyesi ile yetiştirmek üzere gösterilen çabaların ve bu hususta çekilen sıkıntıların mükafatının büyüklüğüne, yetim çocukların yetişmesi için gençliğini feda eden yetim annelerin cennetteki makamlarının yüksekliğine bir delildir.

  Buradaki benzetmeye göre, orta parmakla şehadet parmağının beraberliği gibi, Rasulullah (asm) ile beraber ve O'na yakın olacağını ifade etmektedir. Bu yakınlıktan maksad, cennetteki yerlerinin yakınlığı olabileceği gibi, derecelerinin yakınlığı, yahud hem yerlerinin, hem de derecelerinin yakınlığı olabilir. Cennete girerken öncelik hakkına sahib olmadaki yakınlık da kasd edilmiş olabilir.

  Soruda geçen hadis de bu yakınlığı anlatmaktadır.

  Bununla beraber, namazsız abdestsiz de olsa, yetime bakan kişi doğrudan cennete gider anlamı yanlıştır. Elbette Allah dilerse böyle bir kulunu affedebilir. Ancak bunu yetimlere bakan bütün insanlar için genel bir hüküm olarak kabul etmek ve her türlü günahın affedileceği şeklinde anlamak doğru olmaz.

  Nitekim başka bir hadiste, "Her kim müslümanlar arasında bir yetimi tutar götürür, yiyeceği ve içeceğine onu ortak ederse, Allah onu, mutlaka cennete koyacaktır. Ancak affedilmeyecek bir günah işlemişse, o başka!" (Tirmizî, Birr, 14) buyurularak, affedilmeyen günahların cezalarının çekileceği haber verilmiştir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Namazsız abdestsiz de olsa, yetime bakan kişinin doğrudan cennete gideceğine dair bir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnsan günlük hayatta küçük günahlarla karşılaşması mümkün ibadetlerini buna rağmen yapan ve yetim kalan çocuklarına bakan bir kimse bu günahlarına rağmen cenneti kazanacağı müjdesi verilmektedir.