Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Yolda giderken bulunan para ne yapılır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yolda giderken bulunan para ne yapılır?

  Reklam
  Yolda giderken bir miktar para buldum, bunu almasam bir başkası alıp sahibini aramadan harcayacak. Alsam sahibini bilemiyorum, benim üzerimde kalacak. Ne yapmalıyım?
  Yolda veya herhangi bir yerde bulunan para ve diğer kıymet, ya alınmaz, geçilir. Ya alınıp muhafaza edilerek sahibi aranır. Alınmadan gidilirse hiç birşey lâzım gelmez. O takdirde hiçbir mesuliyet ve korku yoktur. Ama alınıp da sahibine verilecekse yapılacak işler vardır. Şöyle sıralamak mümkün olur.

  Bulunan şey, bulunduğu yerden uzaklaştırılmadan şahidlendirilir Ben şu kadar parayı, yahut şu değerde birşeyi buldum. Sahibini aramak niyetiyle de aldım. İsmim, evim, adresim şudur, gelsin alsın, sizler şahid olun denir ve bir sene kadar bu para ve mal ilân edilir. Bu müddet zarfında sahibi çıkarsa verilir. Çıkmazsa sahibi adına bir hayır yerine yahutta müstahak bir fakire şahit tutularak hibe edilir.

  Şayet muhafaza esnasında bu mal zayi olur, çaldırılırsa bakılır, zayi oluş, alâkasızlıktan mı? Yoksa kendi malı gibi muhafaza ettiği halde vaki olan bir kazadan mı? Kendi malı gibi muhafaza titizliği gösterdiği halde uğradığı ziyandansa ödetilmez. Eğer buluntu mal diye ilgisizliktense ödetilir. Ödemezse sahibine borçlu kalır.

  Bu mes?uliyeti bakımından bulunulan mal kolay kolay alınmamalı, alınacaksa sonundaki bu mes?uliyet ve mükellefiyetler iyi düşünülerek alınıp, vecibeleri yerine getirilmelidir. Basit buluntular bekletmeyi icabettirmezse de bir değer sayılan buluntular bir sene kadar bekletilir, ilân yapılır, sonra hibe edilir

  Ahmet Şahin  Paylaş
  Yolda giderken bulunan para ne yapılır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Yolda yüklü miktar para bulan kimse bunu etrafa soruşturabilir bir kaç yere sorup sahibi bulunmadığı takdirde durumu iyi olmayan fakir olan kimselere verilmesi daha uygundur.