Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Boza ve bira haram mıdır,birayı da bozaya benzetebilir miyiz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Boza ve bira haram mıdır,birayı da bozaya benzetebilir miyiz?

  Reklam
  Boza haram mıdır? Birayı da bozaya benzetebilir miyiz? Yoksa boza ile bira arasında kesin bir fark var mıdır?
  Boza haram değildir. Birayı bozaya benzetmek mümkün olamaz. İkisi arasında kesin fark vardır.Şöyle ki, bozada alkol yoktur. Birada ise alkol vardır. Ancak bu alkolün nisbeti düşük olduğundan az miktarda içeni sarhoş etmemektedir. Bu ise birayı meşrûlaştırmaz. Zira Resûl-i Ekrem Efendimiz:

  Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır? buyurmuştur.

  Bu sebeble, biranın çoğu sarhoş ettiğinden, azı da haramdır. İçilmesine cevaz yoktur. Bozada ise az miktarda dahi alkol yoktur. Şayet bozanın özü fazla ekşitilerek sarhoş edici hale getirilir, bira durumuna sokulursa, bozanın da bira hükmünü alacağında şüphe yoktur. Nitekim Mısır Müftüsü Haseneyn Mahluf İslâmî Araştırmalar ve Şerî Fetvalar adlı eserinde boza ve bira hakkında bu hükümleri ifade etmektedir
  .

  Mısır ve Sudan?da imal edilen bozaya gelince, sarhoş edici hale gelirse o zaman haram olur. Bozanın sarhoş edici hale gelmesi de ancak (ekşimesi) şiddetlenip fazla kabarmasıyla olur. İşte o zaman boza da haram meşrubat cinsine dahil olur. Tabiî, haram olunca, azı da haram olur, çoğu da. Eğer boza sarhoş yapmayacak halde ise, o zaman boza, şobiyye, şıra, incir ve hurma suları gibi helâl meşrubat hükmünü alır. Bu meşrubat ise ittifakla helâldır.

  Ahmet Şahin  Paylaş
  Boza ve bira haram mıdır,birayı da bozaya benzetebilir miyiz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Biranın içerisinde alkol bulunduğu için haram sayılmaktadır. Boza ile bira aynı değildir. Bozanın içerisinde alkol bulunmadığı için haram değildir.