Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir?

  Reklam
  - Alimler genellikle, “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.”(Bakara, 2/195) ve "Kendi kendinizi öldürmeyin." (Nisâ, 4/29 ) mealindeki ayetlerden “İnsanın kendi vucuduna zarar vermesinin haram olduğu” hükmünü çıkarırlar.

  - İbn Hazm’in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulmuştur: “Allah her şeyde/her konuda ihsanı/iyi davranmayı emretmiştir. Kim kendine veya başkasına zarar verirse, iyi davranmamış ve Allah’ın ihsanla ilgili emrine aykırı hareket etmiş olur.”(Müntedeyatu mevkii’l-Ezher)


  - Diğer bir hadiste “Kişi ne kendi nefsine, ne de başkasına zarar veremez.”(İbn Mace, Ahkam, 17) denilmektedir.
  Buna göre "zarar ve zarara mukabil zarar yoktur. (Mecelle md. l9) Kişinin kendine ve başkasına zarar vermesi câiz olmadığı gibi, kendisine zarar verene zararla mukabelede bulunması da câiz değildir. Hâkime başvurulup zarar tazmin ettirilir.


  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  İnsan vucuduna zarar veren her şey haramdır sözü, bir hadis mi, yoksa ayet midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konu ile alakalı hem hadisi şerif hem de ayeti kerime bulunmaktadır. Dinimiz bir insanın hayatını en iyi şekilde geçirmesi için yol göstermiş ve kötü zarar olanları haram kılmıştır.isan vucuduna zarar veren ilgi hadis ,  insan vucuduna zarar verenle ilg ili hadis,  mümine zarar vermekle alakalı hadisler