Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan "Allah razı olsun" yerine, "Sen Allah'tan razı ol" demek doğru mudur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  "Allah razı olsun" yerine, "Sen Allah'tan razı ol" demek doğru mudur?

  Reklam
  Sorunun Detayı

  "Allah razı olsun" yerine, "Sen Allah'tan razı ol" demek doğru mudur? Söylenirse neden? Söylenemezse neden?


  Değerli kardeşimiz;
  "Allah razı olsun" ile "Sen Allah'tan razı ol" farklı iki cümledir.
  İkisi arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır. Kul Allah'tan razı olursa, Allah da kuldan razı olur. Yani Allah'ın emir ve yasaklarını gönül huzuru ile kabul eder, bu doğrultuda yaşarsa Allah o kulundan razı olur.
  Bu ifadeyi, Allah'tan sana gelen her şeye razı ol, anlamında da değerlendirebiliriz. Bu durum, Allah'ın bütün emir ve yasaklarında olduğu gibi, bela, musibet, hastalık, sıkıntı gibi şeylerde de Allah'tan gelen her şeye razı ol, demektir.
  Allah'tan razı olan kulların özellikleriyle ilgili bazı ayet mealleri şöyledir:
  “Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimî kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk budur!" (Maide, 5/119)

  “İslâm'da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve Ensar ile onlara güzelce tâbi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan râzı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı!” (Tevbe, 9/100)

  “Allah'a ve âhiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı nakşetmiş ve Kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedî kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da O'ndan razıdırlar. İşte onlar Allahın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki, felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır. (Mücâdile, 58/22)

  “Ama iman edip, makbul ve güzel işler yapanlar ise bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. Bunların Rab'leri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri, Adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan râzı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.” (Beyyine, 98/7-8)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  "Allah razı olsun" yerine, "Sen Allah'tan razı ol" demek doğru mudur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Niyet temiz olduktan sonra ikisi de kullanılabilir. Birincisinde Allahu tealanın o kişiden razı olmak için dua edilmekte ikincisinde de kişi Allahu tealanın verdiklerini görmesi ve şükretmesi için dua etmektedir.