Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Sümerlere hangi peygamber gönderilmiştir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sümerlere hangi peygamber gönderilmiştir?

  Reklam
  Geçmiş peygamberlere ve Adem as. dan bugüne kadar olan şecereye, İslam tarihine bakıldığında Sümerlere hangi peygamberler gelmiş olabilir. Ya da hangi peygamberlere yakın yerde yaşamıştırlar?


  Değerli kardeşimiz;
  - Sümerliler, M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Güney Irak'ta (Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölge ve medeniyet... Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlilerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik, gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlilerdir. "Yaratılış" ve "Tufan"a ilk kez Sümerlilerde rastlanır...(VİKİPEDİA).

  - Bu açıklamalar kesin olmamakla beaber, anlaşılıyor ki, Sümerlerde din olgusu önemli bir yer tutmaktadır. Dinlerin ilk defa orta doğuda başladığı bilinmektedir.

  - Ayrıca, Kur’an’da adı geçen Hz. İbrahim’den de önce var olduklarına göre, Sümerliler için Hz. Nuh’tan başka bir peygamberin adını veremiyoruz. Tabii ki, Kur’an’da adı geçmeyen binlerce peygamber gelmiştir.

  Elmalılı Hamdi Yazır Nuh Suresi 1-3. ayetlerin tefsirinde şöyle der:

  “Kavmine gönderdik.” Burada Hz. Nûh’un bütün insanlara değil, kavmine gönderildiği anlaşılıyor. Zira Peygamberler içinde bütün insanlara gönderilmiş olmak Peygamberimiz’e ait bir özelliktir. O zaman yeryüzünde ne kadar insan ve hangi kavimler vardı ve yeryüzünün nerelerinde insanlar yaşıyordu, onu da ancak Allah bilir. Bununla beraber Alûsî’nin açıklamasına göre denilmiş ki, Hz. Nûh’un kavmi Arap yarımadası ve ona yakın yerlerde oturuyordu. Meşhur olan da onu Kûfe topraklarında yani Irak’ta yaşadığı ve orada kendisine peygamberlik görevi verilmiş olmasıdır... (Hak Dini Kuran Dili)

  Hz. Nuh’un yaşadığı tarih ve coğrafya ile Sümerlerin yaşadığı tarih ve coğrafya örtüşüyor.

  Bazı bilgilere göre, Hz. Nuh’un adı Sümer dilinde Ziusudra’dır. Zisudra destanı yaklaşık olarak M.Ö. 2900 yılında geçiyor ve M.Ö. 2600 de tabletlere yazılıyor..

  Bu konuda kesin bir şey söylemek şu anda mümkün görünmüyor. İleride yeni arkeolojik keşifler bu konuya da ışık tutabilir.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Sümerlere hangi peygamber gönderilmiştir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sümerliler tarihte ilkleri ile bilinen ve diğer kavimlerden de ileri olan bir kavimdir. Hazreti Nuh aleyhisellam Sümerlilere gönderilerek Allhu teala bildirilmiştir.peygamberlerin yaşadığı tarihler,  sümerler hangi çağda yaşamıştır,  peygamberlerin yaşadıkları tarihler,  peygamberler hangi tarihlerde yaşamışlardır,  peygamberler ve yaşadıkları yıllar,  milattan önce hangi peygamberler yaşamıştır