Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Yıldız kayması ile cinlerin cezalandırılmaları ilişkisini anlayamadım? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yıldız kayması ile cinlerin cezalandırılmaları ilişkisini anlayamadım?

  Reklam
  Sorunun Detayı

  Kur'an’da Yıldız kaymaları, şeytanlara atılan göktaşları diye anlatılmakta, fakat bugünkü ilim gözlüğüyle bunu açıklamak zor. Belli zamanlarda göktaşı yağmurları yaşanmakta; mesela seneye halk arasında yıldız kayması olarak bilinen olayın şimdiden yaşanacağı bilinmektedir.


  Değerli kardeşimiz;
  - Hakikat noktasında bir şeyin sebebi o şeyin varlığının gerçek illeti değildir. O şeyin varlığının hakiki âmili Allah’ın kudret ve iradesidir. Çünkü eğer bir sebep bir şeyin varlığının gerçek nedeni, illeti, faili kabul edilirse, bu bir nevi şirk olur. Zira İmam Gazali gibi allamelerin ifade ettiği gibi, “ve en la müessire’l-hkikiye fi’l-kevni İllellah= Kînatta Allah’tan başka hiç bir hakiki müessir yoktur/ hiç bir şeyin tesiri yoktur”.

  - Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, sebep ile müsebbep arasında, illet ile malul arasında, yani bir şeyin sebebi ile o şeyin kendisi arasında sadece İKTİRAN vardır. Yani, ikisinin aynı anda bir beraberlikleri vardır. Konunun daha iyi anlaşılması için Bediüzzaman hazretlerinin konuyla ilgili şu ifadelerine bakmakta yarar vardır: “Evet iktiran ayrıdır, illet ayrıdır. Bir nimet sana geliyor; fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti, o nimete mukarin olmuş; fakat illet olmamış. İllet, rahmet-i İlahiyedir. Evet o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi, o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat mezkûr kaideye binaen; o meyl-i ihsan, o nimete illet olamaz. Ancak yüzer şeraitin bir şartı olabilir” (Lem'alar/17. Lema/13. Nota).

  - Bu kaideye binaen denilebilir ki, şeytanların kovulması, yıldızların kaymasının gerçek sebebi değildir. Asıl sebep, Allah’ın -bizce meçhul- geniş hikmetidir. Bu hikmet kâinatı düzenlerken, hangi zaman ve mekânda nasıl bir kozmik olayın meydana geleceğini de tayin etmiştir.

  Bu gün insanların çok önceden bir kozmik olayı, örneğin bir yıldızın kaymasını tespit edebiliyorsa, bunun sırrı şudur; Allah’ın kâinatta, evrende câri olan hikmetli prensipleri olarak adlandırılan “sünnetullah” değişmez bir özelliğe sahiptir. Kur’an’da defalarca “Allah’ın sünneti/sünnetüllah/kâinatta ki mevcut ontolojik prensipleri, kozmik kanunları değişmez” manasına gelen ifadelerin vurgulanmış olması bu ilahî kanunların sürekliliğine işaret etmek içindir.

  - Demek ki, yıldızların kaymasının asıl sebebi, Allah’ın evrenin düzeniyle ilgili hikmetidir. Şeytanların kovulması ile bu yıldızların kayması arasındaki münasebet bir iktirandır. Yani, yüce Allah, bu yıldızların kaymasını takdir ettiği aynı zamanda semaya çıkmaya çalışan şeytanların kovulması için de bir tedbir kılmıştır.

  Diğer bir ifadeyle, Allah ezeli projesiyle kâinatı tanzim ederken, bu tanzimden hangi maslahatların olacağını, hangi şeytanların kovulacağını da hesaba katmıştır.

  Nitekim deprem olayları da böyledir. Depremler de normal yerküresinin jeolojik kanunları çerçevesinde Allah’ın hikmetli iradesiyle meydana geliyor. Yerdeki fay hatlarının varlığı, bu depremlerin gerçek nedeni değildir. Depremlerin gerçek nedeni Allah’ın hikmet, kudret ve iradesidir.

  İşte Allah, sonsuz ilmiyle bu jeo-fizik kanunlarını öyle bir şekilde düzenlemiştir ki, aynı zamanda isyan eden insanları uyarma görevini de yapsın diye, insanların uyarıya muhtaç oldukları zamana tevafuk ettirmiştir. Böylece Allah’ın sonsuz ilim ve hikmetiyle bir taşla pek çok kuş vurulmuş oluyor. Hem kozmolojik kanunlar işler, hem şeytanlar kovulur; hem jeolojik kanunlar işler, hem şeytana uymuş insanlar uyarılmış olur.

  - Allah’ın sonsuz ilminden gelen Kur’an-ı Kerimin bir suresi, bir ayeti, bazen bir tek kelimesi pek çok manaları ihtiva ettiği gibi, Onun sonsuz ilim, hikmet ve kudretinden gelen ve mücessem bir Kur’an olan kâinat kitabının dahi her bir hikmetli düzeni, her bir atomu, her bir molekülü, her bir hareketi, bir çok gayeye yönelik hizmet vermektedir.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Yıldız kayması ile cinlerin cezalandırılmaları ilişkisini anlayamadım? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerim Müslümanların bir rehberi kabul edildiği için burada yazılanlara göre bilgilerimizi değerlendiririz. Kuranı kerimde gök taşlarını şeytanlar için atıldığı bildirilmektedir.dinimizde yıldız kayması,  islamda yildiz kaymasi,  yıldız kayması ne anlama gelir,  yildiz kaymasinin anlami,  islamda yıldız kayması,  dinimizde yildiz kaymasi,  yıldız kaymasını dinimizdeki açıklaması nedir