Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İnsanın boşluğuna gelip şu olursa kurban kesicem demesi kurban kesmesi gerektirir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İnsanın boşluğuna gelip şu olursa kurban kesicem demesi kurban kesmesi gerektirir mi?

  Reklam
  İnsanın boşluğuna gelip şu olursa kurban kesicem demesi kurban kesmesini gerektirir mi?

  Cevap:

  Konu ‘adak’ ile doğrudan ilgili olduğu için bu soruya cevap vermeden önce adak nedir? Kaç kısma ayrılır? Bir adağın geçerli olabilmesi için hangi şartlar gerekir? Sorularına yanıt arayalım.
  Allah’ın rızasını tahsile vesile olan ibadet türlerinden birisi de adaktır. Bir Müslüman’ın, ‘şartlı veya şartsız’ farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah’a söz vererek bu ibadeti kendisine borç kılmasına adak (nezir) diyoruz. Başka bir ifadeyle adak, kişinin, dinen yükümlü olmadığı bir ibadeti kendisine vacip kılmasından ibarettir. Adakta, her ibadette olduğu gibi öncelikle Allah’ın rızasını kazanmak gaye edilir. Başka bir ifadeyle adağın Allah rızası için yapılması, olmazsa olmaz şartlarındandır. Aksi halde makbule şayan olmaz. Adaklar, şarta bağlı olma ve olmama durumlarına göre iki kısımda incelenmektedir. Şarta bağlı adaklarda kul, arzu ettiği sonuçları elde etmeyi, bu ibadeti yapmaya bir vesile kılacağına dair Allah-u Teala’ya önceden söz verir. Bu sözü ibadet tavrı içinde verir. Şartlı adaklarda dikkat etmemiz gereken husus, bunu pazarlığa çevirmemektir.

  Yani Allah’ın rızasını kazanmayı arzu etmeksizin, ‘şu işim olursa şu kadar oruç tutacağım’, ‘Oğlum iş kurarsa bir kurban keseceğim’, ‘Okulu bitirirsem sadaka vereceğim’ gibi, birinci plana ulaşmayı hedeflediğimiz amacı alıp ibadeti salt ona tabi kılmak; yani haşa
  Cenab-ı Hakk’a, ‘Sen benim şu işimde bana yardımcı ol ki, ben de Senin için şu kadar ibadet yapayım’ dercesine ibadeti salt o işin olması şartına bağlamak caiz değildir. Adağa niyet ederken, ‘Şu işim olduğu zaman Allah rızası için sadaka vermek adağım olsun’ der, içinden de o işinin olması zamanını, Allah rızası için sadaka cinsinden bir ibadeti yapmaya vesile kılmayı amaçlar. Yani birinci planda amacı Allah’ın rızasını kazanmaktır; o işinin olması ise yalnızca vesiledir. Şartsız adaklarda ise kişi kendisini, yükümlü olmadığı bir ibadeti kayıtsız ve şartsız olarak yapmakla yükümlü tutar. Mesela; şartsız bir şekilde ‘Allah rızası için bir gün oruç tutmak adağım olsun’ veya ‘Bir kurban kesmek adağım olsun’ ya da Tasadduk etmek adağım olsun’ demesi şartsız adaktır. Bu adağı bir işin olması şartına bağlı olmadığı için hemen yerine getirmek vacip olur. Hanefi mezhebinde adakta bulunmak mubahtır. Adağı yerine getirmekse ittifakla vaciptir.

  Bir adağın geçerli olması için şu şartlara dikkat etmek lazım:

  1- Adanan ibadetin cinsinden farz veya vacip bir ibadet bulunmalıdır. Mesela oruç tutmak, kurban kesmek, namaz kılmak, sadaka vermek adanabilir; çünkü her birinin cinslerinden farz veya vacip bir ibadet vardır.
  2- Adak, kişinin zaten yapmakla yükümlü olduğu bir ibadet olmamalıdır. Mesela ‘Beş vakit namaz kılacağım’ veya ‘Ramazan’da bir ay oruç tutacağım’ diye adakta bulunulması geçersizdir.
  3- Adanan şey, yapılması mümkün ve meşru olmalıdır. Mesela, mülkiyetinde olmayan bir mal, sadaka olarak vermek üzere adanamaz. Ciddi bir özre bağlı olarak oruç tutamayan birisi, orucu adak konusu yapamaz. Geçen bir günde namaz kılmak adanamaz; adanırsa da yapmak imkan dışı olduğundan adak geçerli olmaz.
  4- Adak bizzat ibadet cinsinden olmalıdır.
  İbadete vesile olan vecibeler, mesela abdest almak, ezan okumak, mescide gitmek adanamaz.
  5- Adanan iş, isyan, bid`at, günah ve masiyet ihtiva etmemelidir. Adak, zamana, mekana, belli bir paraya, belli bir fakire, belli bir güne hasredilemez.

  Mesela; ‘Allah rızası için, falanca fakire, şu kadar sadaka vereyim’ diye adayan birisi; bu adağını diğer bir fakire, düşündüğünden daha fazla veya daha az bir sadaka verdiğinde yerine getirmiş olur. Ya da, ‘Allah rızası için mezbahada kurban keseyim’ diye adayan birisi bu kurbanı—etini yememek şartıyla—evinde kestiğinde adağı yerine gelmiş olur. Bütün bu yazılanlar dikkate alındığı vakit, adağın öyle basit bir şey olmadığı, aksine ciddiye alınması gerektiği dikkati çekmektedir. Her beklenti halinde adakta bulunmayı adet haline getirmek ise doğru değildir. Sonuç olarak şunu söylemek gerekir ki, siz gerçekten bilinçli olarak ‘şu işim olursa kurban keseceğim’ dediyseniz, gerçekleştirmek üzerinize vacip olan bu adağı yerine getirmelisiniz. Şayet gerçekten adak niyeti olmaksızın olayın büyüklüğünü ve gerçekleşmesinin imkânsızlığını ifade etmek için mübalağa maksatlı söylediyseniz mükellefiyetiniz yoktur. Ancak şunu da söylemek gerekir ki, bu tarz söylemleri adet haline getirmemek daha doğrudur.  Sakarya il müftülüğü  Paylaş
  İnsanın boşluğuna gelip şu olursa kurban kesicem demesi kurban kesmesi gerektirir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konuda kişinin o anki niyeti dikkate alınarak hareket edilebilir. Eğer adak adayan kimse abartmak için bu sözü kullanmışsa o zaman üzerinden kalkar. 3. 3
  İnsan kullandığı sözlere çok dikkat etmesi gerekir ağızdan bir kez çıkan bir kelime bazen büyük işlere sebep olabilir.Adak adayan biri düşünüp adak adaması gerekir .
kurban kesicem demek,  kurban kesicem deyip kesmemek,  adak icinden soylemek,  cocugum gulerse kurban kesicem demek adakmi,  şu işim olursa kurban kesicem,  kurban kesicem demek adak olurmu,  kurban keseceğim demek adak olur mu