Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Allahın dilediği kullarını saptırması ne demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allahın dilediği kullarını saptırması ne demektir?

  Reklam
  Allahın dilediği kullarını saptırması ne demektir?Dilediği kulları: seçtiği kulları anlamınagelmez mi?

  Cevap:

  Sözlükte gizleme, kaybolma, sapma, unutma ve doğru yolu bulamama gibi anlamlara gelen dalalet, hidâyet kavramının zıddı olup bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan sapma demektir. Dalâlet kavramı, bir çok ayette yer almaktadır.
  İşte onlar hidâyete karşılık dalâlet satın alanlardır (Bakara, 2/16).
  Bize doğru yolu göster, kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil(Fatiha, 1/6-7).
  (Verdiği misallerle) Allah ancak fasıkları saptırır.. (Bakara, 2/26);
  Allah kimi hidâyete erdirmek isterse onun göğsünü İslâm’a açar ve her kimi de saptırmayı dilerse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar…(En’am, 6/125).
  De ki:”Ey insanlar, işte size Rabbinizden gerçek geldi. Artık yola gelen, kendisi için gelir; sapan da kendi zararına sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim!" (Yunus: 51/108).
  İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır (Mü'min, 60/74),
  Allah, zâlimleri şaşırtır. (İbrâhîm: 72/27),
  Allah, bir kavmi doğru yola ilettikten sonra, sakınmaları gereken şeyleri kendilerine açıklamadıkça onları saptıracak değildir. Allah her şev i bilendir. (Tevbe: 113/115) Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere Allah, doğru yolda olanları şaşırt*mıyor, çağırdığı doğru yola gelmeyenleri, kendi sapıklıkları, şaşkınlıkları içinde bırakıyor, onları zorla doğru yola götürmüyor. Çünkü zorlama, sorumluluk yasasına aykırıdır. Allah'ın çağırdığı doğru yola gelenler felaha ererler. Ama o çağrıya uymayıp sapıklık içinde kalanlar, ebedî ziyana uğrarlar
  Allah kime yol gösterirse, işte yola gelen odur. Kimi de şaşırtırsa, işte ziyana uğrayanlar onlardır. (A'râf:39/178) Kâinatta her şey, Allah'ın elindedir. Çağrısına gelmeyeni Allah, kendi haline bırakır, o da kendi başına yol bulamaz. Çünkü O'nun çağırdığı yoldan başka kurtuluş yolu yoktur. Her şeyi Allah yaratır. Öyle ise hidayet de, dalâlet de Allah'ın yaratmasıyla olur. Ama bunlar insanın seçimine bırakılmıştır. İnsan seçer, Allah yaratır. İnsan aklıyla herhangi bir yönü seçtiği için yaratan Allah olduğu halde sorumlu insandır.
  Allah insanları yaptıkları kötülükler nedeniyle sapıtır. İnsanlar yaratıldığında Allah'ın kelamına açık fıtrat üzere yara*tılır. Günah işleyince insanın kalbinde hafif kapanma olur. 2. günah biraz daha kapatır. 3. gü*nah, 5. günah, 10. günah derken bir gün kalp kapanır. İşte bu günahları iş*lemek suretiyle kişiler kendi kalplerini kendileri kapatmış olurlar.

  [1] Süleyman Ateş, “Dalalet”, Kuran Ansiklopedisi.
  2 Mahmut Toptaş, “En’am Suresi 125. ayet tefsiri”, Şifa

  Sakarya il müftülüğü  Paylaş
  Allahın dilediği kullarını saptırması ne demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insan kendi kuyusunu kendi hazırlar. Sürekli günah işleyen ve her şeye rağmen Allahın emirlerine uymayan kimsenin zamanla kalbi kararır anlamına gelmektedir.allah kimleri yoldan saptirir,  Allahın kulunu saptırması nasıl olur,  Allah hangi kulları kendi haline bırakıyo