Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Vefat eden annemin amel defterine işlenmek üzere neler yapmalıyım? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vefat eden annemin amel defterine işlenmek üzere neler yapmalıyım?

  Reklam
  Annem yeni vefat etti.Annemin amel defterine işlenmek üzere neler yapmalıyım?
  O kabirde nasıl rahat eder?

  Cevap:
  Yapılan ibadetin ve hayırların sevaplarının başkasına bağışlanması caizdir. Kişi, okuduğu Kur’an-ı Kerim’in, yaptığı hatmin, kıldığı namazın ve işlediği bir hayrın sevabını başkasına bağışlayabilir. İster sağ, ister ölmüş olsun, kendisine sevap bağışlanan kimsenin, bundan yararlanacağı umulur. Başkası tarafından bağışlanan sevapla, bir kimsenin bizzat yapması gereken ibadet borçları ödenmiş olmaz ise de, bunlar iyilik ve sevaplarının çoğalmasına ve derecesinin yükselmesine vesile olabilir.Resûlullah (sa.s.) şöyle buyurmuştur:“İnsan ölünce, üç ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i câriye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlât.” (Müslim, Vasiyyet 14)Dua eden sâlih evlât ifadesi mü’min evlât olarak değerlendirilmiştir. Kendisini dünyaya getirip yetiştiren anne ve babasına dua eden, onları hayırla anan ve anılmalarına vesile olan, olumlu işler yapan çocuğun yaptıklarından onu yetiştirenler istifade ederler. Aslında ölen kimselerin arkasından dua eden her müslümanın duası ölüye ulaşmaktadır. Annesi ve babası öldükten sonra, onlara bir iyilik yapıp yapamayacağını soran kişiye Hz. Peygamber:“Evet, onlara rahmet dilemek, onlar için istiğfar etmek, vasiyetlerini yerine getirmek, dostlarına hürmet edip ikramda bulunmak, akrabaları ile ilgilenip onlara karşı üzerine düşeni yapmaktır.” buyurmuştur (Ebû Davud, “Edeb”, 129; İbn-i Mace, “Edeb”, 2)Annesinin aniden öldüğünü, şayet konuşabilseydi sadaka verilmesini vasiyet edeceğini zannettiğini,onun adına sadaka verirse sevabının kendisine ulaşıp ulaşmayacağını soran sahabîye de: “Evet, ulaşır. Onun namına sadaka ver” buyurmuşlardır. (Buharî, “Vasây┠19; Müslim,”Zekat” 51).Buna göre, sevabı ölen kimsenin ruhuna bağışlanmak üzere her türlü ibadet yapılabileceği gibi, çeşitli vesilelerle dua da edilebilir. Ayrıca ölen bir Müslüman’ın ardından Allah’tan rahmet dilemek, hayırla yâd etmek ve iyiliklerinden bahsetmek, dinimizin tavsiye ettiği davranış biçimidir. Nitekim Hz. Peygamber, ölülerimizi hayırla anmamızı bizlere tavsiye etmiştir. Diğer taraftan mirasçılar, ölenin varsa borçlarını mutlaka ödemeli, vasiyetlerini yerine getirmelidirlerDİYANET AYLIK DERGİ MAYIS 2005, S. 46 /DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNDAN

  Sakarya il müftülüğü
  Paylaş
  Vefat eden annemin amel defterine işlenmek üzere neler yapmalıyım? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insanın arkasında mal mülkten ziyade hayırlı evlat bırakması daha hayırlıdır. Kuranı kerim ve dua okunarak zekat vererek onun sevap hanesine gönderebilir.