Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan ALKOLÜN VÜCUTTAKİ AKIBETİ nasıldı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  ALKOLÜN VÜCUTTAKİ AKIBETİ nasıldı?

  Reklam
  Bir yudum bira veya şarap içen bir şahsı en çok etkileyen unsur, içkinin yapısında mevcut bulunan ve suda süratle eriyen alkol, daha önce de söylediğimiz gibi etil alkoldür. Etil alkol o kadar süratle erir ki, sarhoşta her yudum alkolün bir kısmı daha yutmadan önce, dil ve diş etleri arasından doğruca kana karışır. Alkolün geri kalan kısmı da ne parçalanır, ne de normal yiyecekler gibi hazmolur. O da mideden ve ince bağırsaklardan süratle kana karışır. İçki içen şahsın aldığı alkolün kalın bağırsaklara geçişi pek enderdir. Bu emilim o kadar çabuk olur ki, içki ile doldurulan bir midedeki alkolün %90’ı bir saatte kanın içerisindedir. Kanda erimiş olan alkol kısa bir zamanda, dolaşım sistemi vasıtasıyla vücuttaki bütün organlara, bilhassa beyin gibi yüksek su ve kan muhtevâsı olan organlara gider. 100 trilyonla ifade edilen bütün vücut hücrelerini alkol istisnasız, teker teker çevirir. Yani bir kadeh içki içen şahısta vücudun bütün hücreleri zarar görür.Alkol vücuda alınan bir zehir gibi olduğundan, vücut kendisine verilmiş olan kapasite ile bu zehiri telâfi etmeye çalışacaktır. Bu bakımdan kana geçen alkolün bir kısmı direkt olarak akciğerlerden, böbreklerden ve deriden atılacaktır. Bu yolla sarhoş şahsın içtiği alkolün ancak %5’i vücuttan atılır. Bu bakımdan içkili şahısların nefesleri son derece kötü kokar ve çok miktarda idrara çıkma ihtiyacını hissederler.Geri kalan %95’i teşkil eden alkol, karaciğerde okside olur, yani bir cihette yanar. Karaciğer hücrelerinde, alkol önce asetaldehide, bilahare asetik aside değiştirilir.Etil alkolün (etanol) metabolizmasında ilk safha, alkol dehidrogenaz enzimi vasıtası ile etanolun aset aldehide değiştirilmesidir. Aset aldehid sonra aldehid dehidrogenaz enziminin tesiri ile asetik asiti verir. Asetik asitin teşekkülü hem sitoplâzmada, hemde mitokondriyonlarda olur. Etil alkolün bizzat kendi toksik tesiri ile mitokondriyonların içindeki asetik asit teşekkülü düşer. Sitoplâzmadaki aset aldehid artar. Artan aset aldehid karaciğer hücresini tahrib etmeye başlar, neticede siroz başta olmak üzere bildiğimiz kötü neticeler meydana gelir.Karaciğer hücrelerinde etil alkolün aset aldehide değiştirilmesinin bir diğer yolu daha tarif edilmiştir. MEOS (Mikrozomal Etanolu Okside Eden Sistem) diye bilinen bu kimyevi yol bilhassa yüksek dozda alkol alanlarda devreye girmekte ve netice olarak aynı zararlara sebep olmaktadır. Hücrelerin içerisinde mitokondriyon diye adlandırdığımız organcığa, sitrik asit sıklusu dediğimiz kimyevî değirmene, Asetil-CoA (Asetil Koenzim-A) diye adlandırdığımız birleşik halinde girer. Bu kimyevî değirmende karbondioksit ve suya kadar parçalanır. Alkolün bu şekilde oksidasyonu, yani yanmasının sürati, 70 kiloluk normal bir şahısta, bir saatte 10 cm3 (santimetreküp) kadardır (Ancak bir çorba kaşığını dolduracak miktar). Bu yanma hızı, vücuda alınan alkol, yahut ta şahsın içtiği içki ne kadar çok olursa olsun artmamaktadır. Şöyle ki, bir su bardağı içerisinde bulunan şarapta mevcut olan 15 cm3 alkolün yanması için 1,5-2 saatlik bir müddetin geçmesi gerekir. Bu miktardan fazla içkiyi alan şahısta fazla alkol kanda deveran etmeye devam eder. İcabında şahsın zehirlenmesine kadar gidebilir.
  s.i.e  Paylaş
  ALKOLÜN VÜCUTTAKİ AKIBETİ nasıldı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Alkol içki şarap gibi içecekler islam dininde yasaklanmasının ve haram sayılmasının nedeni insana vereceği zararların önüne geçmek içindir. Nefsine yenilip yasakları çiğneyen sağlıklarını tehlikeye attıklarını içip alışkanlık haline getirdikten sonra anlarlar.