Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Alkol Tüketimini Nasıl Azaltabiliriz? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alkol Tüketimini Nasıl Azaltabiliriz?

  Reklam
  Bütün dünyada bir çok memlekette yapılan araştırmaların neticesine göre, bir memlekette alkol tüketimi arttıkça, alkole bağlı trafik kazaları, iş ve uçak kazaları, tren kazaları artmakta, suç işleme sayısı, boşanmalar, cinayetler gibi sosyal problemler yükselmektedir. İçki tüketimi arttıkça, başta siroz olmak üzere, pankreas iltihabı, beyin kanamaları, tansiyon yükselmesi gibi daha birçok hastalığın cemiyetlerde görülme yüzdesi de çoğalmaktadır. Öyle ise, içki imalatını ve kullanılmasını yasaklamak, en azından asgariye indirmek için gayret göstermek icap eder. Bugün tam yasak olmasa bile, dünyanın bütün memleketlerinde, alkollü içkilerle alakalı yasaklar vardır. Bu konuda bilinenleri şöylece toparlayabiliriz:1. İçkinin imâlâtının ve kullanılmasının tamamen yasaklanması. Bu yasak 1919-1932 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri(A.B.D.)’nde tatbik edilmiş ve sonra vazgeçilmiştir. A.B.D.’de yasağın olduğu yıllarda, sirozdan ölüm nisbetinin yarı yarıya azaldığı, alkolle alakalı problemlerde azalma olduğu bir gerçektir. Şu anda, Suudî Arabistan’ da tam alkol yasağı vardır.2. Dünya’da İtalya, Küba, Sovyetler Birliği ve Türkiye gibi mahdut sayıdaki memleketlerde, devlet alkollü içkileri imâl etmektedir.Dünya devletlerinin büyük ekseriyetinde olduğu gibi, bizzat devletin içki imâlâtını yapmaması, özel sektörün imâl ettiği içkilere de çok yüksek miktarlarda vergi tatbik edilmesi lazım gelir. Çünkü içki fiyatlarının yüksek tutulması, daima tüketimi aşağı çekmektedir.3. Kanuni olan içki içme müsamaha yaşının yüksek tutulması lazım gelir.Türkiye’ de bu yaş sınırı 18 yaş ve üstüdür. A.B.D.’de çoğu eyaletlerde bu yaş sınırı 21 yaş ve üstüdür. Bu yaş sınırının yüksek tutulması, birçok araştırmanın neticesi göre, daima trafik kazalarını azaltmakta, şiddet eylemlerini düşürmektedir.4. İsveç ve Norveç’te tatbik edilen, hafta sonları içki satış yasağının getirilmesidir.Ayrıca belli saatlerden sonra, meselâ saat 23.00 ten sonra içki satışının yapılmaması, bir şahsa bir seferde belli miktarın üstünde içki satılmaması, belli yaşın altındakilere meselâ 21 yaşın altındakilere kesinlikle içki satışının yapılmaması, akla gelebilecek diğer belli başlı tedbirlerdir.5. Rast gelen her yere içki satış müsaadesinin verilmemesi, içkinin ancak belli yerlerde satılması, kesinlikle büyük marketlerde satılmaması bu yasaklara dahil edilebilir. Okul ve cami civarlarında, en azından 100 metre mesafe içerisindeki büfe, dükkan, lokanta vs. gibi yerlerde, kesinlikle içki satışına müsaade edilmemelidir.6. Trafikte kan alkol seviyesinin sıfır değerde olması lazım gelir. Çünkü, şahıs ne miktar alkol alırsa alsın, otomobil sürme mahareti, iş yapma tecrübesi, aldığı alkol miktarına bağlı olarak bozulacaktır.Şüphesiz kör kütük sarhoş olanla, bir bardak içki kullanan, aynı seviyede sarhoş olmaz. Ancak, bilhassa trafikte, uçak kullanmada en ideal olanı şahsın hiç içki kullanmamış olmasıdır.İçkili olarak otomobil kullananlara ağır cezalar verilmesi, hatta ehliyetinin elinden alınmasına kadar gidilmesi lazımdır.7. Alkollü içki şişelerinin üzerine, şu anda A.B.D.’de tatbik edildiği gibi, içkinin yol açabileceği, kaza, hastalık vs. gibi ikaz yazılarının yazılması lazım gelir.8. İçki ile alakalı reklâm yasağı devamlı ve kesin olmalıdır.9. İlk, orta, lise ve üniversite seviyesindeki talebelere, ders müfredatı içerisinde, içkinin zararları öğretilmelidir. Radyo, TV ve diğer yayın vasıtalarında içkinin sebep olduğu kazalar, hastalıklar, sosyal problemler anlatılmalıdır. Camilerde, gerek vaazlarda, gerekse hutbelerde, içkinin haramiyeti ve haram edilmesinin hikmetleri, zararları izah edilmelidir.10. Şüphesiz en önemli tedbir, insanlarımızın, bilhassa gençlerimizin zararlı maddelere heves etmeyecek ruh olgunluğunda olacak şekilde yetiştirilmesi lazım gelir. Kuvvetli bir imanla yetiştirilen genç, Allah’ın (C.C.) kesin haram ettiği zararlı alışkanlıklara heves etmeyeceği gibi, öyle şeyleri tecrübe etmeyi bile düşünmeyecektir.11. Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin gayesi, Yeşilay adlı aylık mecmuanın ilk sahifesinde şöylece özetlenmiştir; “Gayemiz: Yurdumuzda, ahlâki ve kültürel kalkınma atmosferi içinde, içki ve uyuşturucu madde istihlâkını (tüketimini) yok etmektir.”Memleketimizde biranın 1984 yılında, alkollü içki hükmüne alınması ile birlikte, bira tüketiminde açık bir şekilde azalma olduğu bilinen bir gerçektir. Benzer şekilde, Yeşilay’ın gayesinde de belirtildiği gibi, imâlât ve kullanma yasağının olması, herhalde en müessir çare olacaktır. Bu kesin tedbir, içki içme heveslilerini bile koruyacak olan en kesin hal çaresidir.

  s.i.e  Paylaş
  Alkol Tüketimini Nasıl Azaltabiliriz? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İçki insanın sağlığını ve daha sonra hayatını alt üst eder içki içen kişi sayısının artması ile toplum ve ülke geneline yayılarak ülkeyi etkileyecek boyuta ulaşır bunun etkisini azaltmak devlet nezdinde tedbirlerle mümkündür.sigara ve alkolün zararlarını nasıl azaltabiliriz,  sigara ve alkolü nasıl azaltabiliriz,  alkolü nasıl azaltabiliriz,  sigara ve alkolün zararları nasıl azaltabiliriz,  alkolu nasıl azaltabiliriz,  alkol nasıl azaltabiliriz,  alkolün zararlarını nasıl azaltabiliriz