Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hayat pahalılığı yani enflasyondan dolayı fiyat yükseltmek caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayat pahalılığı yani enflasyondan dolayı fiyat yükseltmek caiz mi?

  Reklam
  Satılan malın eski fiyatı dondurulmuş değildir. Sattığınız malın değeri ne ise, o değer üzerinde koyacağınız fiyatla satabilirsiniz. Zira sattığınız malın değeri, sattığınız günkü değeridir. Geçmiş değeri geçmişe âittir. Ona bağlı kalmaya mecbur değilsiniz. Yeter ki, enflâsyon sebebiyle yaptığınız değer yükselmesi sonunda tespit ettiğiniz fiyat, muhitin koyduğu normal fiyat olsun, fırsatçılık, fâhiş kârlılık gibi muhitin makbul görmediği nispete çıkmış olmasın.

  İslâmda bir malın değerini, genellikle, muhitin makul şekilde alış veriş yapan tüccarları tayin ve tespit eder. Buna muhitin örfü de denir. Bulunulan muhitin örfü nasıl bir fiyat tespit etmişse onu aşmamalı, daha yükseğe taşmamalıdır. Nitekim fiyat düştüğünde siz de düşürecek, muhitin tespit ettiği nispetten satış yapmaya siz de mecbur kalacaksınız.

  Malın enflâsyon sebebiyle değer kazanmasıyla, malı piyasadan çekip yokluk meydana getirmek suretiyle fiyat yükseltmeyi karıştırmamak lâzımdır. Piyasa darlığı meydana getirmek suretiyle fiyat yükseltmek ihtikâra girer. İhtikâr yapmak, yâni stokçuluk ederek piyasada darlık meydana getirip fiyatları yükseltmek câiz değildir. Böyle bir darlık şayet gıda maddesinde meydana getirilmişse bunu yapan kimse, hadiste haber verildiği üzere, kıyâmette Peygamber katilleriyle haşir olacaktır.

  S.İslmyt/Ahmet Şahin  Paylaş
  Hayat pahalılığı yani enflasyondan dolayı fiyat yükseltmek caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Enflasyon nedeniyle yetkilerinin koymuş olduğu rakamlara bağlı olarak hareket etmek gerekir. Bundan faydalanıp daha yüksek fiyata satmak caiz değildir.