Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Borç alıp vermede belli bir süre koymak caizmidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Borç alıp vermede belli bir süre koymak caizmidir?

  Reklam
  Bu gibi ifadeler bir yanlış anlamanın neticesidir. Gerçek olan şudur:

  İmam-ı Azam ile İmam-ı Şafiî ye göre, müddeti belli edilerek borç vermek câizdir. Ancak, alacaklı müddetini belli etmesine rağmen daha önce de verdiğini isteyebilir. Ona, niçin gününden önce istiyorsun, denemez. Zira ödünç vermek, fedakârlıkta bulunma kabilinden bir iyiliktir. İyilikte ise belli bir mecburiyet ve zorluğa mâruz kalmamak gerekir. Kendisine lâzım olduğu anda isteme hakkına malik bulunur.

  Nitekim Ömer Nasuhî merhum Istılahat-ı Fıkhiyye’ sinin Karz (borç) bahsinde şöyle der: Bir kimse, parası bir ay sonra verilmek üzere sattığı bir malın parasını, bir ay bitmeden isteyemez! Fakat bir ay müddetle verdiği borç parayı müddet dolmadan isteyebilir. Müddet konuşulmuşsa buna uymak mendub, ahlâken lâzım ise de, hukuken lâzım değildir!

  Demek ki, müddeti belli edilerek borç verilemez, yahut alınamaz, diye bir hüküm yoktur. Hem Hanefî, hem de Şâfiî de, kişi belli bir müddet için verdiği borç parayı bu müddet dolmadan isteme hakkına sahiptir.

  Ancak İmam-ı Malik Hazretleri der ki: Müddeti belli edilerek verilen borç, gününden önce istenemez! Zira borç alan kimse, konuştuğu müddet içinde maksadını ancak elde edecektir. O günden önce istemek, borçtan kast edilen maksadı elde etmeden istemektir. Bu da ödünç vermenin hikmetine aykırıdır.

  SİE/Ahmet Şahin  Paylaş
  Borç alıp vermede belli bir süre koymak caizmidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müddet konularak borç verilebilir müddet belirlenmeden de verilebilir. Kişi eğer müddet belirlemişse bundan önce de isteyebilir daha sonraya da bırakabilir.