Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Finans kurumlarının kar payları değeri faizli bankaların verdiği faize yakın olmasının sebebi nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Finans kurumlarının kar payları değeri faizli bankaların verdiği faize yakın olmasının sebebi nedir?

  Reklam
  Finans kurumlarının kar payları değeri faizli bankaların verdiği faize yakın olmasının sebebi nedir? Bu durum akıllarda şüphe bırakıyor?..

  Özel Finans Kurumları (ÖFK); banka sayılmayan, İslamî esaslara göre fon kabûl edip, kaynak kullandırabilen tasarrufları değerlendirme ve kredi verme yöntemleri olarak faiz yerine kâr-zarar ortaklığı esasın dayalı olarak çalışan kurumlardır. Dünyada “İslamî banka” olarak adlandırılan kuruluşlara ülkemizde Özel Finans Kurumu denmiştir.

  Faizi haram sayan Müslüman nüfusun giderek artması ve Batı dünyasında da geniş kitleler oluşturması, İslamî finans kuruluşlarının sayısını artırdığı gibi, diğer bankaların da kurdukları hizmet birimleriyle bu kesime hizmet vermesine neden olmaktadır.

  Bu bankaların en ayırt edici özelliği çalışmalarında faize yer vermemeleridir. Yani, sağladıkları kaynaklara faiz ödemezler; kullandırdıkları kaynak için müşterilerinden faiz tahsil etmezler.

  Zaten kuruluşlarının gerekçesi de, faizli muameleye dini görüşü gereği yer vermeyen insanlara ve bu tür insanların şirketlerine hizmet etmektir. İslamiyet sermayenin üretim faktörlerinden birini teşkil ettiğini ve bir maliyeti olduğunu kabûl eder. Ancak bu faktörün önceden belirlenmiş bir karşılık, yani faiz talep etmesini reddeder. Bir diğer ifadeyle, paraya para kazanmak yasaktır.

  Kar paylarının diğer bankalardaki faiz oranı civarında seyretmesi nedeniyle, aslında örtülü faiz olduğu düşüncesi çok tenkit edilen hususlardan biridir. Ancak unutulmamalı ki ticarette satıcının maliyetin üzerine belirli bir yüzde kar payı koyması son derece olağandır. Yani kar marjı önceden bellidir. Kar payının faiz oranına yakın olması faizli işlem niteliğini kesinlikle kazandırmaz.


  Paylaş
  Finans kurumlarının kar payları değeri faizli bankaların verdiği faize yakın olmasının sebebi nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Finans kurumlarının özellikleri diğerlerinden bankalardan farkı faiz içermiyor olmasıdır. Faiz içermemesi nedeni ile rahatlıkla yatırım işleri yapılmasını sağlar.