Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru mu?

  Reklam
  İdrarı ayakta yapmak günah değildir. Ancak ayakta idrar yapan kimselerin üzerlerine necasetin sıçraması ve bulaşması ihtimali yüksektir. Bu durum da ibadetlerine zarar verebilir. Peygamber Efendimiz (asm) bu konuya dikkat çekmek için ikaz ve uyarıda bulunmuştur. Yoksa necaset bulaşmadan ayakta idrar yapmak günah olmaz. Bununla beraber oturarak tuvalet ihtiyacını gidermek hem adaba uygundur hem de sağlık açısından daha faydalıdır.

  Buhari ve Müslim, Abdullah b. Abbas (r. a)’ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: Rasulullah (asm) iki kabrin yanından geçti ve şöyle buyurdu: “Bu kabirlerde yatanlar azap görmektedirler. Ama büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar.” Rasulullah (asm) daha sonra sözüne şöyle devam etti: “Evet bunlardan birisi, insanlar arasında söz taşırdı. Diğeri ise bevlinden (idrarını üzerine sıçratmaktan) sakınmazdı." (Buhari, Vudu, 56; Müslim, Taharet, 34; Nesai, Cenaiz, 166; Diğer rivayetler için bk. Beyhaki, Ebû Bekir Ahmed b. el-Hüseyin, “İsbatü Azabi’l-Kabr ve Suali’l-Melekeyn”, Mektebetü’t-Turas, Kahire trs s. 115)


  Paylaş
  Ayakta idrar yapmanın günahı var mı? İnsan öldükten sonra kabir azabının ayakta idrar yapmakla başlayacağı doğru mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kabir azabının büyük çoğunluğu idrar sıçramasından kaynaklanmaktadır. İdrarına dikkat etmeyen ve daha sonra temizlemeyen kimse kabirde azap görecektir.ayakta işemenin zararları,  ayakta idrar yapmanın zararları,  ayakta tuvalet yapmanın zararları,  idrar sıçratmanın günahı,  ayakta işemenin sakıncaları,  ayakta işemenin günahı,  erkeklerin ayakta işemesinin zararları