Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnet midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnet midir?

  Reklam
  Rasulü Ekrem (aleyhissalatu vesselâm) bazı zamanlarda ibadet ü taata daha çok özen gösterir, diğer vakitlerdekinden daha hassas davranırdı. Hz. Aişe (ra) de bu mevzu ile alâkalı olarak şöyle buyurmaktadır:
  "Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi."(1)
  Allah Rasulü'nün (asm) hususiyle bu günlerde oruç tutmasının sebebi ise, bu günlerin insanların amellerinin Cenab-ı Hakk'a arz edildiği günler olmasıdır. Üsame b. Zeyd (r.a.) şöyle rivayet etmektedir:
  Ben Peygamber Efendimizin, pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu görünce, O'na bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdiler:
  "Ameller, Cenab-ı Hakk'a pazartesi-perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Allah'a amelim arz olunurken oruçlu olayım."(2)
  Başka bir rivayette de Rasulullah'a, (asm) pazartesi günü tutulan oruçtan sordular. Peygamber Efendimiz (asm):
  "Ben o gün dünyaya geldim ve o gün peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye başlandı."(3) buyurmuşlardır.
  Kaynaklar:

  (1) Tirmizi, Savm,44; Nesai,sıyam, 36; İbn Mace, Sıyam, 42; Ahmed b. Hanbel 6/80.
  (2) Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sıyam, 70
  (3) Müslim, Sıyam, 197.


  Paylaş
  Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnet midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Pazartesi gününün bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. Allah razı olsun senden Zuhal kardeşim güzel bilgiler için.