Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kuranı Kerim cem' edilirken Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında iki şahit kuralı uygulanmamıştır. Bunun nedeni nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kuranı Kerim cem' edilirken Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında iki şahit kuralı uygulanmamıştır. Bunun nedeni nedir?

  Reklam
  Soru
  Kuranı Kerim cem' edilirken Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında iki şahit kuralı uygulanmamıştır. Bunun nedeni nedir

  Cevap
  Değerli kardeşimiz;  Öncelikle bu ayetin ayet olup olmadığı hakkında her hangi bir ihtilaf yoktur. Çünkü sahabeler Kuranı ezberlerinde muhafaza etmişlerdir. Dolayısıyla Kuranı Kerim'in cem edilmesinde bu kadar hassas davranan şuranın ayet olmayan bir metni Kurana dahil etmesi söz konusu değildir.

  Prensip olarak iki yazılı şahidin getirilmesi Kuranın cem edilmesinde sahabelerin gösterdiği hassasiyyetin bir göstergesi ve aynı zamanda ilmi bir usul olarak bakmak gerekir. Yoksa şuradaki sahabeler yazılı şahit istemeden de Kuranı Kerim'i eksisiz cem etme niteliğine sahiplerdi. Kaynakların ittifakla bildirdiğine göre, Hz. Ebu Bekir, Zeyd’e asla hafızasına güvenmemesini, her ayet için 2 delil olmak üzere, 2 şahıstan yazılı nüsha aramasını emretti. Bu iş için Zeyd, Hz.Ömer’in yardımını şart koşmuş, O da ciddi bir şekilde kendisine yardım etmiştir. Zeyd bizzat kendisi iyi bir hafız olduğu halde, kendisi gibi başka hafızlarla da yetinmeyip, her ayet hakkında mukabele görmüş 2 yazılı şahid aramak gibi son derece titiz ve ilmi bir usul takib etmiştir.

  Esasında Efendimiz'in “Huzeyme kimin için şahitlik yaparsa onun şehadeti iki kişi yerine geçer.” (Buhari, Tefsir, Ahzab, 2)sözünden hareketle Ebu Huzeyme'nin yanında yazılı ayetleri bulan Zeyd b. Sabit, hemen mushafa dahil etmiştir. Yaptığı bu hareketin dayanağını da Peygamber Efendimizin Huzeyme şahitliği hakkında buyurduğu hadisten kaynaklanmaktadır. Zeyd ibn Sabit tarafından araştırılmış, nihayet ancak iki şâhid ye-rinde olan Huzeyme ibn Sâbİt yanında bulunmuştur. Yânî birçoklarının ezbe-rinde olmakla beraber, yazılısı ancak Huzeyme'nin yanında muhafaza edilmiş idi. Çünkü Kur'ân yalnız hafızların ezberinden değil, ondan başka Rasûlullah'ın huzurunda yazılmış ve en son arzda sabit olmuş parçaların da toplanıp vesikalandırmasıyla bir Mushaf'a toplanıyordu. Yazmaya me'mûr olan Zeyd ibn Sabit bu iki âyeti de yazılı bîr vesîka bulmadan yazamıyordu. Onun için kendi ifâdesi veçhile Berâe'nin âhirinden bu İki âyeti bulamayıp iyice araştırmış ve ancak Huzeyme'de mahfuz bulmuş ve binâenaleyh ezberlerde mahfuz olan bu âyetlerin yazılı rivayeti de bu suretle te'mîn olunmuş idi (Elmalılı, Hak Dîni, III, 2654-2655).


  Paylaş
  Kuranı Kerim cem' edilirken Tevbe suresinin son iki ayeti hakkında iki şahit kuralı uygulanmamıştır. Bunun nedeni nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerimde geçen tevbe suresinin son iki ayeti eğer ayeti kerime olmasaydı sahabiler bunu kuranı kerime kaydetmezdi. Onların din üzerindeki hassasiyetine bakarak bu tespit yapılabilir.kuranda cem ne demek