Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hz. İsmail'in (a.s.) Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz. İsmail'in (a.s.) Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir

  Reklam
  Değerli kardeşimiz;  Arapça bir kelime olmayan İsmâîl'in aslının İşmavil olduğu, İsmâîn şeklinin de bulunduğu (1) Süryânîce olup "Allah'a itaat­kâr" anlamına geldiği nakledilmekle birlikte (2) kelimenin aslı İbrânîce Yişmâ'el'dir ve "Tanrı işitir" mânasındadır.
  Tevrat'ta Yişmael kelimesi me­leğin, "İşte sen gebesin ve bir oğul do­ğuracaksın ve onun adını İsmail koyacak­sın, çünkü Rab sana olan cefayı işitti" (3) sözünden hareketle İbrânîce'de "işitmek, bir dilek veya isteği kabul et­mek" anlamına gelen şâma fiiline bağlan­maktadır.
  Bu fiil, Hâcer'e yapılan cefanın Rab tarafından duyulması (4) veya İbrahim'in, oğlu İsmail'le ilgili te­mennisinin (5) ayrıca çölde çocuğun susuzluktan ağlamasının Allah tarafından işitilmesi olaylarıyla da bağ­lantılı kılınmaktadır. (6)
  Keli­me Kitâb-ı Mukaddes'in eski nüshaların­da Hismael, Ismahel,Hismahel ve Smahel şekillerinde de yazılmıştır. (7)
  1- Mevhûb b. Ahmed el-Cevâlîki, s. 7, 13, 14; Horovitz, s. 91-92; Jeffery, s. 63-64
  2- Tâcü'l-'arûs, "İsmâll" md.; Fî-rûzâbâdî, VI, 39
  3- Tek­vîn, 16/11
  4- Tekvîn, 16/11
  5- Tekvîn, 17/20
  6- Tekvîn, 21/17
  7- DB, III/1, s.991
  (bk. TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul-2001, c.23, s. 76)


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet
  28-Eylül-2011 - 14:37:47
  Paylaş
  Hz. İsmail'in (a.s.) Tevrat ve İncil'deki isimleri nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti İsmail babası hazreti İbrahim'den uzak bir yerde büyümüştür. Hayata babasından uzaklaşarak ilk imtihanı yaşamıştır. İsmi tevratta yeşmael olarak geçmektedir.