Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Ölmüşlerimize Kur'an okuyup sevabını bağışlama Asr-ı saadette de var mıydı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ölmüşlerimize Kur'an okuyup sevabını bağışlama Asr-ı saadette de var mıydı?

  Reklam
  Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur:
  "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz."(Müsned, 5/26)
  Bu hadis-i şerif, Yasin sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

  Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:
  "Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4/274)
  İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman, peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır. (Beyhaki, 4/56)


  Paylaş
  Ölmüşlerimize Kur'an okuyup sevabını bağışlama Asr-ı saadette de var mıydı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayeti kerimede ölüler için yasin okunması tavsiye edilmiştir. Yine peygamber efendimizin hadisi şerifinde de bunu teşvik etmektedir. Bu da o günden itibaren var olduğunu göstermektedir.kuran bağışlaması,  ihlas suresini okuyup ölmüşlerimize göndermek,  yasini serifi bagislamaq