Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Öz kızına sarkıntılık eden kişiye nasıl davranmamız gerekir? Eşiyle evli kalması caiz midir? Kız aynı evde kalabilir mi bu durumda? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Öz kızına sarkıntılık eden kişiye nasıl davranmamız gerekir? Eşiyle evli kalması caiz midir? Kız aynı evde kalabilir mi bu durumda?

  Reklam
  Her şeyden önce duygularımıza göre değil, İslam'ın ön görülerine göre işlere bakmak zorunda olduğumuzun idraki içerisindeyiz. Bu sebeple, konuyu birkaç madde halinde arz etmekte fayda vardır:

  a. İnsanın, kendi kızına sarkıntılık etmesi, ona kötü gözle bakması kadar bir --------lik düşünülmez.

  b. Buna rağmen, böyle bir suçu işleyen kimse bu fiili yapmakla kâfir olmaz.

  c. Allah'ın rahmet kapısı bu gibi iğrenç suçlular için de açıktır. Onun da tövbe etme hakkı vardır.

  d. Hanefî ve Hanbelî mezhebine göre,değil kendi öz kızına, üvey kızına da sarkıntılık etse, şehvetle dokunsa, öpse veya ellese, hanımı kendisine ebediyen haram olur.

  e. Şafii ve Malikî mezhebine göre ise, hanımı boş olmaz. Çünkü zinanın bir değeri yoktur ki, bir hükmün bozulmasına vesile olsun. (bk. El-Fıkhu'l-İslamî, el-Fıkhu'l-İslamî, VII/134-315; Muğni Muhtaç, III/175, 419).

  f. Bu sebeple, eğer bu adam Hanefî ise, zaten hiç eve gelmemesi gerekir.

  g. Şayet aile içerisinde ailenin devamında bir fayda mülahaza ediliyorsa, bu takdirde, bir müftünün yanına gidip, diğer mezheplerden birini taklit etmek suretiyle yeniden nikahını tazeleyebilir.

  h. Şu nokta çok önemlidir: Bu işi bir varsayım üzerine konuşuyoruz. Bunun doğruluğunun ispatlanması, görgü şahitleri veya bizzat itiraf sonucunda gerçekleşebilir.

  i. Kızın o baba ile bir arada kalması hiçbir açıdan uygun değildir.

  j. Adamın ıslahı ümit ediliyorsa, öyle yaklaşılmalı ve tövbe etmesine vesile olunmalıdır.

  k. Eğer suçundan dönecek bir kişi değilse, öyle bir ümit vermiyorsa, kendisinden uzak durulmalı, şerrinden Allah'a sığınmalıdır.

  l. Durum ne olursa olsun, bir kimsenin suçundan dolayı, tüm aileyi suçlamak, onlara kötü gözle bakmak, onları arkadan çekiştirmek büyük bir vebaldir. Rabbim, hepimize istikamet yolunu göstersin


  Paylaş
  Öz kızına sarkıntılık eden kişiye nasıl davranmamız gerekir? Eşiyle evli kalması caiz midir? Kız aynı evde kalabilir mi bu durumda? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Öz kızına ya da üvey kızına sarkıntılık eden bir kimse bazı alimlere göre eşi kendisine haram olur eğer kişi tövbe etmeye meyilli ise teşvik edilmeli eğer devam edecek bir kimse o zaman o kızın o kimse ile yan yana kalmaması lazım.