Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Alevi biri ile evlenmek caiz mi? Alevilerin yemeği yenir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Alevi biri ile evlenmek caiz mi? Alevilerin yemeği yenir mi?

  Reklam
  Şafiî, Hanefî, Alevî, Sünnî gibi mezhep ve fırkaları ele alıp ihtilâfa vesile olacak şeyleri söylememek daha uygundur. Bu zamanda memleket sükûn ve huzura çok muhtaçtır. Bunun için şu veya bu fırkadan söz etmeden Müslüman ile Müslüman olmayanı, kısaca beyan edip üzerine terettüp eden hükmü izah edeceğiz. Şöyle ki:

  Müslüman, başta emir ve nehiyleri olmak üzere İslâm'ın tümünü kabul edip inanan kimsedir. Yani namaz, oruç, zekât, hac, abdest, gusül ve benzeri emirlerle kati, zina, içki, ribâ ve benzeri nehiyleri kabullenip tasdik edendir. Bunlara inanmayan da Müslüman değildir. Bunlara inandığı hâlde görevini yerine getirmeyen kimse günahkâr olmakla beraber yine Müslümandır. Müslüman olmayan kimse kitabî -Yahudi veya Hristiyan- olduğu takdirde istisnasız bütün yemeklerini yememizde sakınca yoktur.

  Yalnız Şafiî mezhebine göre bazı şartları vardır.

  Hristiyan ve Yahudi olsa o şartları tahakkuk etmedikçe kitabî tarafından kesilen hayvanın eti yenilmez. Ama yağ, peynir, çökelek ve ekmek gibi yemekleri mubahtır.
  Asrı saadette Şam'dan, Medine-i Münevvere'ye peynir götürülürdü. Peynir mayasını küçük olarak kesilen kuzunun midesinden edindikleri gibi, domuzun midesinden de edindikleri hâlde Peygamber (asm) onun durumunu sormadan yedi. Yalnız gayri müslimlerin yemeğini yememek daha iyidir. (Tuhfetü'l-Muhtaç .l. 308; Halil Günenç, Günümüz Meselelerine Fetvalar)

  Yahudi ve Hristiyanların kestiklerini ve pişirdiklerini yememiz caiz ve helal olduğuna göre, bir Alevinin kestiğini yemek elbette daha önce caiz ve helal olur. Fakat kendine Alevi dediği halde inanmayan (ateist-dinsiz) bir kimsenin kestiği yenilmez.


  Paylaş
  Alevi biri ile evlenmek caiz mi? Alevilerin yemeği yenir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Alevi kafir demek değildir. Bazı aleviler peygamber efendimize de itimat ederler. Bazıları onu tanımazlar. Eğer dini gereği gibi tanıyorsa sorun olmaz.alevilerle evlenmek günah mıdır,  alevilik günahmıdır,  alevilerin pişirdiği yenir mi,  alevilerle evlilik,  alevilerle evlenmek gùnah mi,  alevilerle evlenmek,  alevi biriyle evlenmek günahmı