Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Yeni doğan çocuk neden ağlar? İnsan doğduğu vakit şeytan ona dokunur o da ağlar diye bir hadis okudum Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yeni doğan çocuk neden ağlar? İnsan doğduğu vakit şeytan ona dokunur o da ağlar diye bir hadis okudum

  Reklam
  Yeni doğan çocuk neden ağlar? İnsan doğduğu vakit şeytan ona dokunur o da ağlar diye bir hadis okudum

  Söz konusu hadis sahihtir. Hz. Ebu Hureyre anlatıyor: Hz. Peygambe r(a.s.m)’den şunları duydum:
  “Adem’in çocuklarından hiçbir çocuk yok ki, doğduğu an, şeytana ona dokunmuş olmasın. İşte doğarken ağlaması, şeytanın dokunmasından kaynaklanmaktadır. Meryem ve oğlu bundan müstesnadır.”
  Ebu Hureyre, bunu anlatırken, Hz. Meryem’in annesinin kendisi için yaptığı duayı bildiren şu ayeti okudu:
  “Rabbim! ..Onu da, onun neslinden gelecekleri de o melun şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum." (Al-i İmran, 3/36) (Buharî, Enbiya, 44).
  Buradaki şeytanın dokunması ve çocuğun ağlaması değişik şekilde yorumlanmıştır. Bazılarına göre, şeytanın dokunmasıyla meydana gelen ağlama, aslında çocuğun dünya hayatında karşılaşacağı sıkıntıları hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Bazılarına göre, çocuk şeytanın dokunmasından duyduğu acıdan dolayı ağlamaktadır.
  Ayette konunun Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa (as) ile birlikte değerlendirilmesi, şeytanın bu dokunmasının insan hayatı boyu tabi olduğu ilahî imtihanda karşılaşacağı şeytanî telkinlerin, vesveselerin varlığına dikkat çekmeğe yönelik olduğunu göstermektedir.
  Hz Meryem gibi -evlenmeden çocuk doğuran- seçkin bir anne ile, Hz. İsa (as) gibi, özel bir statüye bağlı olarak babasız doğan, seçkin bir çocuğun; şeytanın dokunmasından korunmuş olması, hayatları boyunca, masum, şeytanın şerrinden uzak olacaklarının bir simgesi gibidir.
  Şöyle bir değerlendirme de yapılabilir: Tıp ilmine göre, çocuğun ağlaması artı bir puandır. Akciğerlerin açılmasına vesile olur. Çocukların ağlama reflekslerinin çokluğunun bir hikmeti de, yeni hayatta ilgili reflekslerin gelişmesine katkı sağlamak olabilir.
  Bu sebeple, şeytanın dokunması, hayattaki imtihanı simgeleyen bir olay olduğu gibi, aynı zaman da tıp ilminin ön gördüğü -hatta daha bilgisine ulaşmadığı- hikmetleri ifade eden simgesel bir hakikat da olabilir. Bu sebeple, ağlamayı iyiliğe veya kötülüğe işaret çıkarmanın bir dayanağının olmadığı kanaatini taşıyoruz. Zaten masum çocuklara hep güzel olarak bakmak ve geleceklerini öyle ümit etmek gerekir


  Paylaş
  Yeni doğan çocuk neden ağlar? İnsan doğduğu vakit şeytan ona dokunur o da ağlar diye bir hadis okudum Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Şeytan doğan her insana kendini gösterir ya da dokunur ve varlığını belli eder. Daha masum olan bir bebek bundan korkarak ağlar.