Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Bir ayette "İnsan, gerçekten çok zalim, çok nankördür." deniyor. Bu bütün insanlar için geçerli midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir ayette "İnsan, gerçekten çok zalim, çok nankördür." deniyor. Bu bütün insanlar için geçerli midir?

  Reklam
  Bir ayette "İnsan, gerçekten çok zalim, çok nankördür." deniyor. Bu bütün insanlar için geçerli midir?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-06-18

  “Allah, kendisinden istediğiniz her şeyden size verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalkarsanız, sayamazsanız. İnsan gerçekten çok zalim ve pek nankördür.” (İbrahim, 14/34).
  Buradaki “insan” kelimesi, nevi olarak insana bakar. Fakat, asıl hedef aldığı kimseler ise, yalnız zalim ve nankör olanlardır.(Ebu’s-Suud, ilgi ayetin tefsiri).
  Aslında insan kelimesi, genel bir kavram olmakla beraber, Kur’an’da çokça hususî bazı kimseler için kullanılır. Örneğin Meryem suresinin “İnsan: Sahi ben öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım?” mealindeki 66. ayetinde yer alan “insan” kelimesi, haşri inkâr eden kâfir olan insanlar için kullanılmıştır.(İbn Aşur, 14/34. ayetin Tefsiri).
  Kanaatimizce, Kur’an’da -olumsuz anlamda- hususî şahıslar veya kesimler için genel bir kavram olarak “insan” sözcüğünün kullanılmasının birkaç hikmeti vardır.
  Bunlardan biri; bir irşat kitabı olan Kur’an’nın bu üslubu tercih etmesi, diğer insanları bu çirkin davranıştan uzaklaştırmak, onlara da uyarıda bulunmaktır.
  Biri de, bu tür zalim ve nankörlerin de birer insan olduklarını, dolayısıyla bütün insanları töhmet altında bıraktıklarını hatırlatmakla, toplumun bu tür insanlara dikkat etmesini, onların ıslahına çalışmasını sağlamaktır.
  Okunma Sayısı : 775


  Paylaş
  Bir ayette "İnsan, gerçekten çok zalim, çok nankördür." deniyor. Bu bütün insanlar için geçerli midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allahu teala bu dünyada kendi bedeni yeryüzünde ve gök yüzünde sayısız nimetlerini bize gösterdiği halde ibadetlerde bazen aksamalar yapar şükrümüzü hakkı ile eda etmiyoruz. Allah ne kadar teship edilirse azdır.