Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız?

  Reklam
  Hz. Adem (as)’in sakalsız olduğuna dair değişik kaynaklarda bilgiler vardır. Bu konuda en muteber olarak kabul edilen bir rivayet İbn Kesir’in tarihinde ve İbn Mülekki’nin Buharî şerhinde yer almaktadır. Bu rivayete göre, Kabu’l-Ahbar şöyle demiştir: “Cennette hiç kimse sakallı olmayacaktır. Sadece Hz. Adem (as)’in siyah bir sakalı olacak, çünkü o dünyada sakalsız idi.” (bk. el-Bidaye ve’n-Nihaye, 1/227)

  Cennette sadece Hz. Harun (as)’ın (İhya, 1/150) veya sadece Hz. Musa (as)’ın (İbn Adî, el-kamil, 3/257-58) sakalı olacağına dair bilgiler de vardır.

  İbn Kuteybe “el-Maarif”de Vehb b. Münebbih’den, Ebu’ş-Şeyh el-Isfahanî “en-Nevadir”de Kâb el-Kurezî’den naklen “Hz. Adem (as)’in sakalsız olduğu” bilgisine yer vermişlerdir.

  Bu bilgilerin hepsi görüldüğü gibi, eski ehlikitap alimlerinden olan Müslümanlardan nakledilmiştir. Öyle görülüyor ki, bu konuda sahih bir hadis söz konusu değildir. Bununla beraber, bu tür detaylara yer veren İsrailiyat kaynaklarının verdiği bu bilgiler doğru kabul edilebilir.

  sorularla islamiyet


  Paylaş
  Adem (as)'ın sakalı var mıydı? Cennette sakallı mı olacağız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu dünyada tüm erkeklerin sakalı bulunmaktadır. Bir tek Hazreti Adem aleyhisellamın sakalı bulunmadığı için cennette bir tek onun sakalı olacaktır.cennette ettenmı olacağız