Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Nazarın insana sağladığı fiziki, maddi, manevi herhangi bir faydası var mı? Nazar insan üzerinde sinerji yapar mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nazarın insana sağladığı fiziki, maddi, manevi herhangi bir faydası var mı? Nazar insan üzerinde sinerji yapar mı?

  Reklam
  Bazı nazarların insan üzerinde olumsuz etki yaptığı bilinmektedir. Bu durum, olumsuz/negatif enerjiye sahip olan nazarların yanında pozitif nazarların da olduğunu göstermektedir.

  Nazar, “Bakışlarımızın bir noktaya odaklanmasıyla beynimizden yayılan elektromanyetik dalgaların bakış istikametimize doğru negatif veya pozitif olarak yayılması hadisesidir.” diye tarif edilebilir.

  Sahabenin Hz. Peygamber (a.s.m)’le yaptıkları sohbetten aldıkları feyzin önemli bir kısmı, onun pozitif sinerjisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir anda Müslüman olan ve onun bakışlarına mazhar olan bazı kimselerin, bir anda çok büyük mertebeler kat etmesinin altında yatan tesirin kaynağı bu nebevî bakıştır.

  Ehl-i tasavvuf arasında bu konuda yaygın bir kanaatin varlığı da bu gerçeğin başka bir belgesidir. Tarih boyunca bu konuyu tecrübe eden binlerce insanın bu tespitlerinin doğru olmadığını düşünmek için fazlaca materyalist olmak gerekir.

  sorularla islamiyet


  Paylaş
  Nazarın insana sağladığı fiziki, maddi, manevi herhangi bir faydası var mı? Nazar insan üzerinde sinerji yapar mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Nazarın negatif tesiri olduğu gibi pozitif tesiri de mümkündür. Fakat daha çok negatif tesiri etki etmektedir. İnsanlar bu yönde baktıkları için bu şekilde cereyan etmektedir.nazar insana ne yapar,  nazar insanı napar,  Çok Nazar var naparım