Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Beşikteyken veya bebekken konuşan sayısı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Beşikteyken veya bebekken konuşan sayısı

  Reklam
  Beşikteki çocuk mucize veya keramet olarak konuşabilir.

  Ebu Hureyre’nin hadisini Buharî de rivayet etmiştir.(Buhari, Enbiya, 48).

  Alimler, bu sayılar hakkında değişik görüşler ortaya koymuşlardır. Kurtubî, “Bu sayı sınırlama ifadesinin doğru olmadığı” görüşündedir. İmam Nevevî, “bu çocuklardan beşikte iken konuşanlar” olarak düşünüyor. Ona göre, geriye kalanlar beşikte değil, ama yine de çocuk olarak konuşmuşlardır.

  İbn Hacer, farklı kaynaklarda geçen değişik rivayetlerin toplamından küçükken konuşanların sayısını 7’ye kadar çıkartıyor. Bunlar: Hz. İsa, İbn Cürec’in şahidi, Firavunun annesini ateşe attığı kadının çocuğu, Hz. Yusuf’un şahidi, Hz. Yahya, Hz. İbrahim, Hz. Muhammed (a.s.m). Ayrıca, Uhdud/ateş çukuruna atılan annenin çocuğu, Peygamberimiz zamanında bebekken konuşan “Mübareku’l-Yemame” de sayılırsa bu sayı dokuz olur. Ayrıca bebekken konuşan başka kimseler de olabilir ve sayı daha da aratabilir. Ancak bu rivayetlerin bir kısmı zayıf kabul edilmiştir. Bu rivayetlerin bir kısmı mürsel, bir kısmı mevkuftur. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Barî, 6/482; Ruhu'l-beyan, 4/241)

  Özet olarak diyebiliriz ki, bu hadisten “yalnız üç taneyi” anlamak gerekmez.

  sorularla islamiyet


  Paylaş
  Beşikteyken veya bebekken konuşan sayısı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Yusuf hadisesinde Allahu teala tarafından bir mujize gösterilerek suçsuz olduğunu ve gömleğin arkadan yırtılmışsa masum olduğunu ifade etmiştir.