Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kur’an-ı Kerim'de psişik yeteneklerden bahsedilmekte midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kur’an-ı Kerim'de psişik yeteneklerden bahsedilmekte midir?

  Reklam
  1. Kanaatimizce bunu hiç kullanmamalıyız. Çünkü, psişik yeteneğini fark edenler, çok güçlü bir imana sahip değilse, yaptığı işi tamamen kendi maharetine verebilir. Bu da Kur’an’da şiddetle yerilmiştir.(bk. Kasas, 28/78).

  2. Kur’an’da psişik yeteneklerden açıkça bahseden bir ayeti bilemiyoruz. Fakat sihirden, gözün tesirinden bahseden ayetler vardır. Örneğin; “O kâfirler zikri (Kur’an’ı) işittikleri zaman, hırslarından neredeyse seni bakışlarıyla kaydıracak! (âdeta gözleriyle yiyecekler!). Ve ‘O, delinin teki’ derler”(Kalem, 68/51) mealindeki ayette, böyle bir psişik yeteneğin varlığını sezmek mümkündür.

  3. Bu konu hakkında şu anda bir şey söyleyemeyiz. Bu konuda kurgulananlar şimdilik bir spekülasyondan öteye geçmemektedir.

  Bununla beraber, “Onlar tuzaklar kurdular, ama Allah nezdinde de onlara tuzak var, isterse onların tuzakları dağları yerinden oynatacak olsun.”(İbrahim, 14/46) mealindeki ayetten bazı işaretleri sezinmek mümkündür.

  Şunu unutmayalım ki, Allah’ın izni olmadan hiçbir yetenek bir şey yapamaz. Hiçbir yaprak bile O’nun izni olmadan yere düşemez. Koca dağları yürütmek veya deprem oluşturmak elbette onun izni dışında olamaz. Yani, hiç kimse Allah’ın izni dışında psişik gücünü kullanarak bir şey yapamaz. Fakat Allah bazen -razı olmadığı halde, imtihanın bir sırrı olarak- günaha da izin verir, ama sahibini de cezalandırır.

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Kur’an-ı Kerim'de psişik yeteneklerden bahsedilmekte midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu dünyada insana verilen her türlü yetenek ve özellikler Allahu teala tarafından verildiğini bilip ona göre davranmak gerekir.Bu şekilde düşünülmediğinden kayanlardan olma ihtimali söz konusu olabilir.telekinezi günah mı,  kuranda psişik güçler,  kuranda psişik,  psişik güçler günah mı,  psişik güç kullanımı kuran,  psişik güçler in kuran i kerimde yeri,  telekinezi yapmak günah mı