Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Mezhepler niçin ortaya çıkmıştır? Bunlarsız olmaz mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mezhepler niçin ortaya çıkmıştır? Bunlarsız olmaz mı?

  Reklam
  Mezhepler niçin ortaya çıkmıştır? Bunlarsız olmaz mı?
  Mezhep; gidilecek yol, benimsenen metod, usuI ve görüş demektir. Dinde mezhep, herhangi bir İslam müctehidinin Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden ilmî metodlarla çıkardığı hükümlerdir.

  Her Müslümanın dinî meseleleri doğrudan doğruya asıl kaynak olan Kur'an-ı Kerim ve sünnetten öğrenmesi mümkün değildir. Bunu ancak kendilerini dini ilimlere verip, ihtisas sahibi olan müctehid bilginler yapabilirler. Bundan dolayı halk, bölgelerinde yetişen bu müctehid bilginleri açıklamalarını, görüşlerini benimseyip onlara uymuşlardır. Bir müctehidin ictihad ve açıklamaları, geniş halk tabakaları tarafından benimsenince. kendiliğinden o bilginin adıyla bir fıkıh mezhebi ortaya çıkmış oluyor. Sahabeden sonra, Tabiîler ve onlardan sonra gelen devirlerde bir çok müctehid imamlar yetişmiş ve böylece bir çok fıkıh mezhepleri ortaya çıkmıştır. Fakat zamanla bu mezheplerin çoğunun mensubu kalmamış ancak dört mezhep hükümlerinin uygulaması devam edegelmiştir


  diyanet  Paylaş
  Mezhepler niçin ortaya çıkmıştır? Bunlarsız olmaz mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz ashaplarına insanlara dini anlatmak için öncelikle neyden faydalanacaksın buyurmuş ashap kuranı kerim sonra demiş hadisi şerif sonra bunlara dayanarak kendi düşüncelerim demiştir. Mezheplerde bu şekilde ortaya çıkmıştır.mezhepler neden ortaya çıkmıştır,  mezhepler niçin ortaya çıkmıştır kısaca,  mezhepler neden ortaya çıktı,  diyanet mezhepler nasıl ortaya çıktı,  fıkıh mezhepleri niçin ortaya çıkmıştır,  mezhepler nezaman çıkmıştır,  mezhepler niçin ortaya çıkmıştır kısa