Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Büyük ve küçük günahlar hangileridîr? Bunlar nasıl affolunurlar? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Büyük ve küçük günahlar hangileridîr? Bunlar nasıl affolunurlar?

  Reklam
  Büyük ve küçük günahlar hangileridîr? Bunlar nasıl affolunurlar?
  Küçük ve büyük günahların mahiyeti ve büyük günahların sayısı konusunda, İslam bilginleri arasında görüş ayrılıkları vardır. Bazı bilginler, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde, büyük suç olduğu beyan edilen fiiller büyük günahtır, demişlerdir.-Bazı bilginler ise, ayet ve hadis-i şeriflerde (namaz kılmamak, zekat vermemek gibi) hakkında tehdit ve azap bildirilen şeyler büyük günahlardandır, demişlerdir. Bir hadis-i şerifte ise, tevbe edilmeyip, ısrarla işlenen küçük günahların da büyük günaha dönüşeceği, ifade buyrulmuştur. Gerçek şu ki;

  büyük ve küçük günah izafi terimlerdir. Nitekim sevaplar da böyledir. Daha büyüğü ile karşılaştırılan her şey küçüktür. Daha küçüğü ile karşılaştırılan bir şey ise, karşılaştırıldığı şeye göre büyüktür. Bu itibarla aynı günah, kendinden küçüğü ile mukayese edilirse, büyük sayılır; kendisinden büyüğü ile mukayese edilince de küçük olur. Mutlak ve en büyük günah, şirk ve küfürdür. Ondan büyük günah yoktur. Hadis-i şeriflerde büyük olduğu belirtilen günahlar: Allah'a şirk koşmak, cana kıymak, sihir yapmak, faizcilik yapmak, yetim malı yemek, zina yapmak, yalan
  olarak zina suçlamasında bulunmak, savaştan kaçmak, hırsızlık yapmak, içki kullanmak, yalancı şahitlik yapmak, yalan yere yemin etmek, başka-sının malını gasbetmek... gibi tiil ve davranışlardır. Büyük günahlardan dolayı Allah affetmez ise kul azap görür. Küçük günahlardan dolayı da kulun azap görmesi ehli sünnet görüşüne göre caiz görülmüştür.
  Allah'a şirk koşmak dışındaki tüm günahların şartlarına uygun olarak tevbe edilmesi halinde affedileceği bildirilmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur:
  "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahlan bağışlar."(Zümer, 53).
  "Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçı-nırsanız sizin, küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız."(Nisa, 31)


  diyanet  Paylaş
  Büyük ve küçük günahlar hangileridîr? Bunlar nasıl affolunurlar? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Büyük günahlar zina yapmak, adam öldürmek gibi çok ağır suçlardır. Bunların dışında kalan ve küçük hatalar ise küçük günahlardır.küçük günahlar nelerdir,  KÜÇÜK SEVAPLAR,  büyük ve küçük günahlar nelerdir,  büyük ve küçük sevaplar,  küçük sevaplar nelerdir,  günahlar ve sevaplar nelerdir,  sevaplar nelerdir