Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Çocuk mavi gözlü, sarı saçlı olsun diye isterlerse anne karnındayken geni aşılayıp onun öyle doğmasını sağlayabileceklermiş. Bu kafamı karıştırdı. Böyle bir olay mümkün müdür? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Çocuk mavi gözlü, sarı saçlı olsun diye isterlerse anne karnındayken geni aşılayıp onun öyle doğmasını sağlayabileceklermiş. Bu kafamı karıştırdı. Böyle bir olay mümkün müdür?

  Reklam
  Çocuk mavi gözlü, sarı saçlı olsun diye isterlerse anne karnındayken geni aşılayıp onun öyle doğmasını sağlayabileceklermiş. Bu kafamı karıştırdı. Böyle bir olay mümkün müdür?

  Soru

  Çocuk mavi gözlü, sarı saçlı olsun diye isterlerse anne karnındayken geni aşılayıp onun öyle doğmasını sağlayabileceklermiş. Bu kafamı karıştırdı. Böyle bir olay mümkün müdür?


  Bütün kâinatta tasarruf hakkı Allah’a aittir. Bir atom dahi onun bilgisi, iradesi ve kudreti dışında hareket edemez.

  İnsanı dünyaya imtihan için gönderen Allah, her olayı bir takım sebeplere bağlamıştır. Meyvenin teşekkülünde ağaç sebep olduğu gibi, çocuğun meydana gelmesinde anne ve baba da bir sebeptir. Aslında çocuğu da, anne ve babayı da yaratan yine Allah’tır. Yani sebebi de, sebebin sonucunu da Allah halk etmektedir.

  Elmaya ağaç sebep olduğu gibi, elmanın da çekirdeğinden rengine, kokusundan tadına kadar her bir özelliği yine bir takım sebeplere bağlanmış ve “Gen” adı verilen yapılarda şifrelenmiştir. O genlerin teşekkülünde de karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementler kullanılmıştır.

  Gen teknolojisinde önce genlerin hangi karakterleri kontrol ettiği tespit edilir. Sözgelimi, elmanın kırmızı rengini veren genlerin bilinmesinden sonra, o rengi veren genler kesilir, bunun yerine sarı rengi veren genler eklenirse, elmanın renginin sarı olması beklenir.

  Bu olay aslında bitkilerde uyguladığımız aşılama sistemine benzemektedir. Mesela bir gülün bir dalına kırmızı, bir dalına sarı ve diğer bir dalına da beyaz rengi aşılayarak onun orijinal rengini değiştirmiş oluruz.

  Burada biz şimdi başka bir soru soruyoruz. Sorumuz şu: “Kayısı ağacı şeftali meyvesi verir mi?” Bu sorduğumuz soruya bir cevap veriliyor. Bu cevabı verecek olan Allah’tır. Kayısıya şeftaliyi aşılarız. Şeftali elde edersek cevap olumludur. Elde edemezsek olumsuzdur.

  Aynen yukarıdaki misalde olduğu gibi, insanın da bütün karakterleri genlerde şifrelenmiştir. Hangi genin hangi karakterleri kontrol ettiği tespit edilir. Ondan sonra soru sorulur. Yani, kahverengi göz rengi geninin yerine, yeşil renk genini aktarsak cevap ne olacaktır? Deneyip olumlu veya olumsuz cevabı alırız.

  Görüldüğü gibi burada soruyu da cevabı da yaratan Allah’tır. Biz O’nun koyduğu bir takım kanunları deneme yanılma yoluyla bulmaya çalışıyoruz. Bunun hayret edilecek bir tarafının olmaması gerekir.

  Allah’ın yarattığı sisteme ancak onun müsaade ettiği nisbette yine O’nun verdiği akıl ve ilimle müdahale etmek İslâm dininin kabul ve hatta teşvik ettiği bir şeydir. Ancak, genetik hastalıkların teşhisi ve tedavisi veya hayvan ıslahı gibi konularda, hücreye veya embriyoya müdahale etme fikri ilk anda cazip gelse bile, sonunda ortaya ne çıkacağı belli olmadığından birçok tehlikeler taşıyor. Bunun insan gibi bir varlık üzerinde denenmesinin, daha büyük tehlikelere neden olabileceği unutulmamalıdır.

  Bu itibarla tıbbi bir zorunluluk bulunmadıkça insan geni üzerinde değişiklik yapılması dinen uygun değildir. Hayvan ve bitkiler için ise, insanlara faydalı olmak, hiçbir şeye ve kimseye zarar vermemek kaydıyla uygulanabilir.


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Çocuk mavi gözlü, sarı saçlı olsun diye isterlerse anne karnındayken geni aşılayıp onun öyle doğmasını sağlayabileceklermiş. Bu kafamı karıştırdı. Böyle bir olay mümkün müdür? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu tür uygulamalar insan isteği gibi bir çocuk getirmek için onun şeklini şemalini geninideğiştirmek uygun görülmez. Dinen bu tür uygulamalar tasvip edilmez.bebeğin renkli gözlü olması için ne yemeli,  bebeğin renkli gözlü olması için,  bebeğin renkli gözlü olması için dua,  renkli gözlü bebek nasıl olur,  hamilelikte bebeğin renkli gözlü olması için ne yemeli,  bebeğin mavi gözlü olması icin dua,  mavi gözlü bebek nasıl olur