Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Melekler Bedir Savaşı'nda müşrik öldürmüşler midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Melekler Bedir Savaşı'nda müşrik öldürmüşler midir?

  Reklam
  Melekler Bedir Savaşı'nda müşrik öldürmüşler midir?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-05-24

  Ali b. Ebi Talib (ra), İbn Abbas ve diğerlerinden rivayet olunduğuna göre "melekler, uçlarını omuzları arasına sal­dıkları beyaz birtakım sarıklar sarmışlardı." Bunu, Reyhakî, İbn Abbas'tan nak­lettiği gibi, el-Mehdevî de ez-Zeccâc'dan nakletmiştir.
  Ancak Cebrail (a.s), ez-Zübeyr İbn Avvâm'ın sarığına benzer sarı bir sarık sarmıştı. İbn îshak da böy­le demiştir. er-Rabi der ki: Onların nişanları "siyah beyaz renkli atlar" üzerinde bulunmaları idi.
  el-Beyhakî, Süheyl b. Amr (r.a)'dan şöyle dediğini nakletmek­tedir:
  "Ben, Bedir günü siyah beyaz renkli atlar üzerinde sema ile arz arasın­da nişanlı bir takım kimseler gördüm. Bunlar, hem müşriklerden adam öldü­rüyor, hem esir alıyorlardı. Burada Süheyl'in ayrıca "nişanlı" ifadesini kullan­ması, siyah beyaz renkli atların âyet-i kerimede sözü geçen nişanın kendisi olmadığını gösterir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır."
  Mücahid de der ki: Me­leklerin atlarının kuyrukları ve yeleleri kesilmiş, alınlarında ve kuyrukların­da renkli yünler ile sade yünden alâmetler bulunuyordu. (İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 4/362-363.)
  İlave bilgi için tıklayınız


  Paylaş
  Melekler Bedir Savaşı'nda müşrik öldürmüşler midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslüman ordusunu kalabalık göstermek ve görünmeyen bir güçle şiddetli rüzgar çıkartarak ya da farklı şekilde Müslümanlara yardım etmiş ve zaferi kazanmalarında vesile olmuşlardır.bedir savaşı melekler