Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Peygamberimiz ilk vahiyden sonra Hira dağına çıkmış mıdır? Medine'de de inzivaya çekilmiş midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamberimiz ilk vahiyden sonra Hira dağına çıkmış mıdır? Medine'de de inzivaya çekilmiş midir?

  Reklam
  Peygamberimiz ilk vahiyden sonra Hira dağına çıkmış mıdır? Medine'de de inzivaya çekilmiş midir?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-05-24

  Hirâ aslında, Mekke'nin üç mil kuzeydoğusunda bir dağın adı olup bu dağdaki bir mağarada Peygamber Efendimize (asm) ilk vahyin gelmesiyle İslam tarihinde meşhur olmuştur. İlk vahyin geldiği mekân oluşu sebebiyle bu dağa "Cebelü'n-Nûr (Nur Dağı)" adı da verilir.
  Peygamber Efendimiz (asm), risâlet görevinin kendisine verilmesinden önce, özellikle otuz beş yaşından sonra Mekke'nin şirk, ahlâksızlık, haksızlık ve zulümle dolu havasından sıyrılarak sık sık Hirâ Dağı'ndaki bu mağaraya gidip uzlete çekiliyor, Hirâ Mağarası'nda kendisini Allah'a vererek O'nun varlığını, birliğini, kudret ve azametini; insanların aczini ve Allah'a olan ihtiyaçlarını, ama buna karşılık onların isyanını, ahlâksızlık ve sapıklıklarını tefekkür ederek Cenâb-ı Hakk'a ubûdiyette bulunuyordu. İşte bu şekilde Hak Teâlâ'ya kullukta bulunduğu anlardan birisinde kırk yaşında iken bu mağarada O'na ilk vahiy indirildi ve peygamberlik verildi.
  Rasûlü Ekrem (asm), peygamberliğinden sonra da bazan Hirâ Dağı'na gitmiştir. Meselâ bir defasında ashâbından bir grupla Hirâ'nın zirvesine çıkmış, bu sırada dağ sarsılıp sallanmaya başlamıştı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz; "Sâkin ol, ey Hirâ! Şu anda senin üzerinde bulunanlar ya bir peygamber, ya bir sıddîk, ya bir şehittir." buyurmuştu. (Müslim, Fedâilü's-Sahâbe, 50).
  Hz. Peygamber (asm) Medine'de iken Ramazan ayında, ayın ortalarında Mescid'de on günlük bir inzivaya çekil­meyi adet haline getirmişti.


  Paylaş
  Peygamberimiz ilk vahiyden sonra Hira dağına çıkmış mıdır? Medine'de de inzivaya çekilmiş midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz tek bazı zamanlarda kendisini dinleyip Allahu teala ile birlikte vakit geçirmek için inzivaya çekilirdi peygamberlik görevi verildikten sonra da gitmiştir.peygamberimizin inzivaya çekilmesi,  vahiyden sonra,  peygambermi,  peygamberin hira dağına çekilmesi