Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Ebu Leheb’in gerçek isminin "Abduluzza" yani "uzzanın kulu" olduğunu iddia eden kişiler var. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ebu Leheb’in gerçek isminin "Abduluzza" yani "uzzanın kulu" olduğunu iddia eden kişiler var.

  Reklam
  Ebu Leheb’in gerçek isminin "Abduluzza" yani "uzzanın kulu" olduğunu iddia eden kişiler var. Bu durumda Peygamberimiz (asm)'in dedesi Allah'tan başka bir de "uzza" adlı puta mı inanıyordu?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2009-05-01

  Çocuğunun adını bu şekilde koyması, onun puta taptığı anlamına gelmez.

  Bu konuda aşağıdaki noktalara dikkat etmekte fayda vardır:

  Birinci nokta: Kur'an-ı Kerimde, Peygamberimiz (asm)'in secde edenlerin soyundan dolaştırılıp yaratıldığına dair en ufak bir işaret de yoktur.

  İkinci nokta: Peygamberimiz (a.s.m)'in Allah tarafından hep seçkin topluluklardan seçildiğine dair rivayetler vardır.

  Bir hadis-i şerifte, Peygamberimiz (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

  “Allah bütün mahlukattan/yaratıklardan Âdem’in çocuklarını/İnsan oğlunu seçti, Âdem’in çocuklarından Arapları seçti, Araplardan Mudar kabilesini seçti, Mudar’dan Kureyş kabilesini seçti, Kureyşten Haşim oğullarını seçti, beni de Haşim oğullarından seçti, böylece ben, seçkinlerin seçkini oldum”(bk. Mecmau’z-zevaid, 8/215).

  Bu hadisten, Peygamberimizin (a.s.m) soyunun bağlı olduğu kabilelerden veya fertlerden hiç kimsenin Allah’a isyan etmediği, veya puta tapmadığını çıkarma imkânımız yoktur ve bu doğru bir bilgi de olmaz. Burada vurgulanan husus, Allah’ın, en sevgili kulu olan Peygamberimizi (a.s.m) yaratırken Hz. Adem’den beri onun adı geçen bir güzergâh takip etmesini dilemiş ve tercihini o yönde kullanmış olduğudur. Peygamberimizin (a.s.m) bu topluluklardan seçilmiş olması, onların bütün fertleriyle seçkin olmasını gerektirmez.

  Üçüncü nokta: Hz. Peygamber (a.s.m) Hz. Adem’den beri gayr-ı meşru ilişkiden doğan bir soydan gelmediğine dair rivayetler vardır. Atalarının temizliği, seçkinliği konusu bu açıdan da değerlendirilebilir. Nitekim Taberanî’nin Hz. Ali’den aktardığına göre, Peygamberimiz (a.s.m) şeyle buyurmuştur: “Hz. Adem’den ta öz annem ve babamdan doğduğum ana kadar, asla nikahsız bir soydan gelmedim, hep nikahlı bir soydan geldim.” (bk. Mecmau’z-Zevaid, 8/214). Benzer bir hadis de İbn Abbas’tan nakledilmiştir.(bk. a.g.y).

  Dördüncü nokta: Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, fetret ehli necat ehlidir, kurtuluş halkıdır.


  Beşinci nokta: Siyer kitaplarında yer aldığına göre, Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in dedelerinin ve büyükannelerinin İbrahim Aleyhisselâmın dini olan Hanîf dini üzerinde bulundukları rivayet edilir ki, hiçbirisinin şirkin çirkinliklerine bulaşmadıkları bildirilir.  Paylaş
  Ebu Leheb’in gerçek isminin "Abduluzza" yani "uzzanın kulu" olduğunu iddia eden kişiler var. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimizin soyu ona yakışacak şekilde idi. Bunu hadisi şeriflerinde de ifade etmiştir. Yirmi yedinci dedesine kadar yapılan araştırmada onun temiz bir soydan geldiğini kanıtlamıştır.