Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Meraki'l-Felah ve Nuru'l-İzah kimin eseridir? Tahtavi'nin eserinin ismi nedir? Haşiye, şerh ne demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Meraki'l-Felah ve Nuru'l-İzah kimin eseridir? Tahtavi'nin eserinin ismi nedir? Haşiye, şerh ne demektir?

  Reklam
  Meraki'l-Felah ve Nuru'l-İzah kimin eseridir? Tahtavi'nin eserinin ismi nedir? Haşiye, şerh ne demektir?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-05-12

  Meraki’l-Felah; Hanefi mezhebi fıkıh âlimlerinden Ebu’l-Berekât Hasan bin Ammâr bin Ali eş-Şürunbülâlî’nin (ö. 1069) eseridir. Eserin tam ismi, Meraki’l-Felâh bi İmdâdi’l-Fettâh Şerh-i Nuri’l-Îzâh ve Necâti’l-Ervah’tır. Eser, müellifin daha önce yazmış olduğu Nuru’l-Îzâh isimli eserinin şerhidir.
  Fıkıh âlimleri nezdinde büyük takdir ve beğeni kazanan eser, Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutuldu. Tamamen ibadet meselelerine yer veren eser, beş ana bölümden oluşur. Bunlar sırasıyla namaz, zekat, taharet (temizlik), oruç ve hac ibadetleriyle ilgili meselelerin ele alındığı bölümlerdir. Basit ve sade bir üslupla yazılan eser, Hanefi Mezhebinin görüşleri esas alınarak yazılmıştır.
  Eser üzerine et-Tahtavî’nin yazmış olduğu "Hâşiye alâ Merâkı’l-Felâh" isimli şerhi meşhurdur.
  Allâme Seyyid Ahmed Tahtâvî: "Hâşiyetü’Tahtâvî alâ Merâki’l-Felâh
  HAŞİYE: Sahife kenarına veya altına yazılan izah. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı. Kenar, pervaz.
  ŞERH: Açma, genişletme. Açıklama. Anlaşılanı anlatma. Bir yazı veya konuşmayı kolay anlaşılması için izah etme, tafsil etme. Bir şeyi dilim dilim kesme. Bollaştırma. Bir müşkil ve mübhem makaleyi açıklama, keşif ve izhar etme. Açıklanmış yazı, risale.


  Paylaş
  Meraki'l-Felah ve Nuru'l-İzah kimin eseridir? Tahtavi'nin eserinin ismi nedir? Haşiye, şerh ne demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hanefi mezheplerinden bir alimdir. Hanefi mezhebinde kuran ve hadisi şerif ve sünnet ışığından faydalanarak kendini yetiştirmiş ve eserlerini kaleme almıştır.merakıl felah nedir,  nurul izah soru ve cevapları,  merakil felah indir,  nurul izah kimin eseri,  nurul izah nedir,  haşiye ala merakıl- felah şerhi nurul-izah kitabı,  nurul izah yazarı kimdir