Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hayır-Şer Problemi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hayır-Şer Problemi

  Reklam
  Hayır-Şer Problemi
  Muhterem Hocam,
  İlgili âyeti kerimeleri meallendirirken "Allah (cc), hayrı dileyenin hayrını diler, şerri dileyenin şerrini diler" diyorsunuz. Elbette Allah kullarına zulmedici değildir. Bu yönüyle tamam...

  İki sualim olacak,
  1- Âyete bu şekilde meal verince kulun fiilinin halıkı (kulun) kendi olmuş olmuyor mu? Eğer öyleyse, bu bize öğretilen ehli sünnet akaidiyle nasıl te'vil edilecek?
  2- Her ne kadar kader bahsini konuşmak kimi insanlar tarafından zaman zaman sakıncalı ve gereksiz görülüyorsa da, alimlerimiz serdi kelam etmişler. Oradan aldığım cesaretle size sormak istediğim ikinci sual şu: Kader meselesiyle yukarıda verdiğiniz meali beraberce nasıl anlamak lazım?
  Muhterem hocam, belki bir üçüncü sual de şu olabilir: Âyeti kerimeyi bu şekilde meallendirmek daha önce de yapılmış mıdır, yoksa özgün bir meallendirme mi söz konusu?

  Teşekkür eder, sıhhat ve selametinizi dilerim..

  Aziz talib-i ilim,
  Aleyküm selam ve rahmetullah,
  1. Sorunuzun cevabı için bir "bulmaca" çözmeye ne dersiniz:
  Örnek Bir: Muddessir Sûresi’ni açıyorsunuz. 55 ve 56. âyetleri okuyorsunuz. Ben kendi tercümemden vereyim: "Artık dileyen ondan öğüt alır; zaten onlar ancak Allah'ın dilemesi durumunda öğüt alabilirler?
  Şimdi sorular:
  55. âyetteki "dileyen" kul, 56. âyette dileyen Allah… Hangisi doğru? Kul mu diler, Allah mı? Üstelik ardı ardına iki âyette bu ne iştir?

  Örnek İki: İnsan Sûresini açıyorsunuz. 29 ve 30. âyetlerini okuyorsunuz. Ben meallendireyim: "Bütün bunlar bir öğüt ve uyarıdır: Şu halde dileyen (insan) Rabb’ine varan bir yol tutsun. Zaten Allah dilemese siz asla dileyemezdiniz. Elbette Allah her şeyi bilendir, hikmetle hükmedendir.
  Dileyen kul Rabb’ine varan bir yol tutsun diyen de, Allah dilemese siz dileyemezsiniz diyen de aynı Kur'an, aynı sûre, hatta peşi peşine iki âyet...
  Çelişki? Binlerce haşa!... Çelişki bizim aklımızda, Allah'ın iradesini kulun iradesiyle kapıştıran kelamcıların dilinde. Vahiy pırıl pırıl…

  İpucu: Aynı sûrenin 3. âyeti: İnsanı yola hidayet ettik: İmanı ve inkarı seçmeyi kendi tercihine bıraktık.
  Sonuç: Allah dilemedikçe kul dileyemez. Allah ise kulun dilemesini dilemiştir. Hepsi bu...

  Mustafa İslamoğlu  Paylaş
  Hayır-Şer Problemi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  düşününce aslında hocamızın bıze soylemek istedığının ne kadar derın bır husus oldugunu anlıyoruz demi...