Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İbn-i Arabî'nin ''futuhat'' isimli eserinde, "Adem'den önce yüzbinlerce adam gelip geçmiştir.'' dediği söyeniyor. Hz. Adem (as)'den önce Dünya'da insan yaşadı mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İbn-i Arabî'nin ''futuhat'' isimli eserinde, "Adem'den önce yüzbinlerce adam gelip geçmiştir.'' dediği söyeniyor. Hz. Adem (as)'den önce Dünya'da insan yaşadı mı?

  Reklam
  İbn-i Arabî'nin ''futuhat'' isimli eserinde, "Adem'den önce yüzbinlerce adam gelip geçmiştir.'' dediği söyeniyor. Hz. Adem (as)'den önce Dünya'da insan yaşadı mı?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2009-06-08

  Cafer-i Sadık ve İbn Arabî’den “Bildiğimiz Adem’den önce kırk bin Adem gelmiş.” dediğini naklederler.

  Öyle zannediyoruz ki, bununla, “her varlığın bir ilk aslı olduğuna, her canlı türün- ilk ataları hükmünde- bir Adem’i bulunduğuna” işaret etmek istemiştir. İnsanların diğer varlık ve canlılardan daha sonra yaratıldığını düşündüğümüzde, onun “Adem’den önce…” şeklindeki ifadesi daha da bir anlam kazanır.

  Ayrıca, bu zatlar bu sözlerle, gerçek anlamda değişik Âdem’lerin varlığına değil, aynı Âdem’in misal alemindeki temessüllerine işaret etmiş de olabilirler.

  Yoksa, şimdiki insanlıktan önce, başka bir insanlık camiasının varlığına dair hiçbir sahih bilgiye sahip değiliz. Kur’an ve hadislerde böyle bir bilgi yoktur.  Paylaş
  İbn-i Arabî'nin ''futuhat'' isimli eserinde, "Adem'den önce yüzbinlerce adam gelip geçmiştir.'' dediği söyeniyor. Hz. Adem (as)'den önce Dünya'da insan yaşadı mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Adem kelimesi aynı zamanda bütün insanlar içinde kullanılan bir kelimedir. Herhalde insandan önce yüz binlerce insan gelmiştir şeklinde ifade edilmek istenmiştir.Ademden önce yüzbinlerce adam gelip geçmiştir.