Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Allah bir kavmi değiştirmez onlar kendi nefislerindeki hali değiştirmedikçe (Ra'd 13/11) ayetini açıklar mısınız? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah bir kavmi değiştirmez onlar kendi nefislerindeki hali değiştirmedikçe (Ra'd 13/11) ayetini açıklar mısınız?

  Reklam
  Allah bir kavmi değiştirmez onlar kendi nefislerindeki hali değiştirmedikçe (Ra'd 13/11) ayetini açıklar mısınız?

  Soru

  Allah bir kavmi değiştirmez onlar kendi nefislerindeki hali değiştirmedikçe (Ra'd 13/11) ayetini açıklar mısınız?


  Cevap

  Değerli kardeşimiz;
  "Bir millet nefislerini (kendini) bozmadıkça Allah onların durumunu değiştirmez." (Ra'd 13/11)
  Allah Teâlâ bir kavme, bir topluma ihsan ettiği nimeti durup dururken değiştirecek değildir. Ta onlar kendilerindekini değiştirinceye kadar. Yani onlar o nimete erdikleri zaman kendilerinde o nimete sebep ve vesile olan fıtri misakı, ahlâk ve güzel amelleri, kendileri bozup değiştirinceye kadar, huylarını değiştirinceye kadar Allah'ın o nimeti değiştirmesi, Allah'ın âdetlerinden değildir.
  İnsanlar, Allah'ın hoşnut olmadığı bir şekilde değişirler, öz değerlerine ya-bancılaşırlar, ellerindeki nimetin şükrünü yerine getirmez, onu gerektiği yerde, ge-rektiği gibi kullanmazlar, şımarırlar, nimetlerin Allah'ın lütfü ile ilişkisini unutur, kerameti kendilerine mal ederler; güç, servet, ilim, iktidar gibi ilâhî nimetleri zu-lüm için kullanırlar... İşte böyle değişen ve bozulan insanların elinden nimet, onu veren Allah tarafından alınır ve yerine zıddı (felâket, mahrumiyet, sıkıntı) verilir. (Kur’an Yolu, II/551).
  Bozulma suretindeki değişim kişisel olabileceği gibi toplumsal da olabilir. Toplumun bozulmasının neticesinde gelecek felaket ve mahrumiyetler, sıkıntılar daha büyük olur.
  Bediüzzaman Hazretleri Birinci Harb-i Umumî'den dolayı müslümanlara gelen musibetin nedeni sorulduğunda şu cevabı vermiştir.
  “Mukaddemesi üç mühim erkan-ı İslamiyedeki ihmalimizdir: salat/namaz, savm/oruç, zekat. Zîra, yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için Halık Teala bizden istedi; tenbellik ettik. Beş sene, yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrik ile, bir nevî namaz kıldırdı. Hem, senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi; nefsimize acıdık. Keffareten, beş sene oruç tutturdu. “On’dan, ya “kırk”tan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekat istedi; buhl ettik, zulmettik; O da bizden müterakim zekatı aldı. (Sunuhat, 314)
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Allah bir kavmi değiştirmez onlar kendi nefislerindeki hali değiştirmedikçe (Ra'd 13/11) ayetini açıklar mısınız? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah (c.c) razı olsun paylaşım için..bir kavim kendini değiştirmedikçe