Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Cennette peygamberle evlenme var mı? Her hangi bir cennetlik kadın peygamberlerle evlenebilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Cennette peygamberle evlenme var mı? Her hangi bir cennetlik kadın peygamberlerle evlenebilir mi?

  Reklam
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;

  Sebep ve hikmetler dünyasında yaşıyoruz. Burada her şeyin bir sebebi ve hikmeti vardır. Ama ücret ve kudret yeri olan ebedî âlemin kendine has yönleri vardır. Buradaki ölçüler oraya uymadığı gibi, buradaki şartlar ve esaslar da o âleme benzemez.
  Bunun için o âlemi kendi ölçüleri içinde mütalaa etmek lazım. Ancak ebedî âlem hakkında tam bir bilgiye sahip olmamız mümkün değildir. Ancak bazı âyet ve hadislerde bu meseleye esas teşkil edecek işaretler vardır. Biz de bu işaretlerin gösterdiği nisbette biliyoruz.
  İbni Mâce’nin Zühd babında rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
  Peygamber Efendimiz (a.s.m) şöyle buyuruyor:
  “Allah Azze ve Celle sizden Cennete dahil ettiği her mü’mine yetmiş iki hanım verir.Bunların ikisi hurilerden ve yetmişi Cehennemlik olanların Cennetlik hanımlarındandır.”1
  Hadis âlimi Hişam bin Hâlid, bu hadisin izahında şöyle der:
  “Bazı erkekler ebedî olarak Cehenneme girerler. Cennet ehli olan erkekler Cehenneme girenlerin hanımlarını alacaklardır.”
  Meselâ, Firavun’un hanımı Hz. Âsiye gibi.
  Hz. Âsiye’nin durumunu da yine bir başka hadisten öğreniyoruz:
  “Allah, İmran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve Musa’nın kızkardeşi Gülsüm’ü Cennette bana zevce olarak vermeyi hükmeyledi.”2
  Bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere, Cehennemlik erkeklerin Cennetlik hanımlarını Cenab-ı Hak mü’min erkeklere verecek. Cennetin şartları kendine göre olacağı için orada kıskançlık, haset ve benzeri duygular olmayacaktır.
  Hiç evlenmeden vefat eden hanımlar için de aynı hususlar geçerli olsa gerekir.
  1 İbni Mâce, Zühd: 39.
  2 İbni Mâce Tercümesi, 10: 649.
  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar


  Paylaş
  Cennette peygamberle evlenme var mı? Her hangi bir cennetlik kadın peygamberlerle evlenebilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu dünyada evli olan kimseler ahirette de evli olacaklardır. Peygamberler bu dünyada kiminle evli iseler cennette de onlarla evli olacaklardır.peygamberimizin cennetteki eşleri,  peygamber efendimizin cennetteki eşleri,  cennette evlenmek varmı,  evlenmeyen peygamber var mı ,  cennette hangı peygamber bulunmakta,  ahirette evlilik varmı,  Cennette evlilik varmı