Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kölelik, insana kul olmak demek değil midir? Allah’a kullukla farkı nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kölelik, insana kul olmak demek değil midir? Allah’a kullukla farkı nedir?

  Reklam
  Kölelik, insana kul olmak demek değil midir? Allah’a kullukla farkı nedir?
  Arapça’da köleye de, kula da “abd” denir. Biri "Abdullah"tır, biri “abdu fulan”dır.

  İnsanlık tarihi boyunca, kölelik ya bilfiil veya bilkuvve vardı. Yani ya gerçekten veya dolaylı olarak bir kölelik söz konusu idi. Farklı çağlara/devirlere göre, renk değiştiren bu kurum, bazen köle-efendi, bazen esir-muharip, bazen işçi-patron, bazen memur-âmir, bazen yönetilen-yöneten, bazen emek-servet, bazen reaya-kral, bazen ezilen-ezen, bazen yurttaş-devlet profiliyle sahnede arz-ı endam etmiştir.

  - İslam dininin Allah tarafından gönderilmesinin bir hikmeti, kulun kula kul olduğu sistemleri kaldırıp, herkesin eşit şekilde yalnız Allah’a kul olduğu bir nizama kavuşturmaktır. “Hiçbir Arabın Arap olmayana, hiçbir Arap olmayanın Araba, hiçbir beyazın siyahîye, hiçbir siyahînin beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takva ile/Allah’a karşı gösterilen saygıyladır.” (bk. Tirmizi Tefsir sure, 49) mealindeki hadis-i şlerif bu hakikatin belgesidir.

  - Bizi yoktan var eden, varlıkta durduran, bin bir çeşit maddî-manevî nimetlerle donatan, ölümden sonra tekrar dirilterek ebedî bir hayatta sonsuz lütuflarla ikramlara boğan Allah’a kul olmak gibi en şerefli bir makamda bulunmak ile, bizim gibi âciz, fakir, elinden -yaratma noktasında- hiçbir iş gelmeyen zavallı bir kula kul-köle olmak gibi insanlık onurunu zedeleyen bir konumda olmak arasında fark açıktır.

  - Hiç yaratanla yaratılan bir olur mu? Yaratana kul olmak ile yaratılana kul olmak arasındaki farkı görmemek mümkün değildir. İki kul arasında yerden göğe fark vardır.

  Hz. Muhammed (a.s.m) kulluğun zirvesi olan Mirac'a çıkarken Allah ona en yüksek paye olarak “abd = kul” unvanını vermiştir.(İsra, 17/1).


  sorularla islamiyet
  Paylaş
  Kölelik, insana kul olmak demek değil midir? Allah’a kullukla farkı nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kölelik İslamiyetin tavsiye ettiği bir uygulama değildir. Aksine bu uygulamanın kalkması için teşvik edici emirler verilmiştir. Köle azat etmek büyük sevap olarak kabul edilmesinin nedeni budur.arapçada kul ne demek,  arapca köle ne demek,  arapçada köle,  arapçada köle ne demek