Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hz Meryem'in diğer adının Azra olduğu söyleniyor, doğru mudur? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hz Meryem'in diğer adının Azra olduğu söyleniyor, doğru mudur?

  Reklam
  Hz Meryem'in diğer adının Azra olduğu söyleniyor, doğru mudur?  Hadislerde Hz. Meryem için “اَلْعَذْرَاءُ الْبَتُولُ = el-azrâ el-betûl”(1) tabirleri geçmektedir. Rivayetlerin bir kısmında bu tabirler, “kendisine hiçbir beşer dokunmamıştır”(2) ve “Hz. İsa dışında bir çocuğa hamile kalmamıştır”(3) şeklindeki ilâvelerle açılmış durumdadır.

  Bu kelimelerden el-azrâ, “bekâr bayan”ı ifade ederken(4); el-betûl ise “evlenmeyen.. dünyevî lezzetlerden elini-eteğini çekip kendisini Allah’a ve ibadete vermiş bayan”(5) gibi anlamlara gelmektedir.

  Dipnotlar:

  1- Bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 202, 461, V, 291; et-Tayâlisî, el-Müsned s. 46; Abd b. Humeyd, el-Müsned s. 193.
  2- Bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 461; et-Tayâlisî, el-Müsned s. 46; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef VII, 350.
  3- Bkz.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned I, 461; et-Tayâlisî, el-Müsned s. 46; Saîd b. Mansûr, Kitâbü’s-sünen II, 228.
  4- İbnü’l-Esîr, en-Nihâye III, 196; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab “ب ك ر” mad. (IV, 78)
  5- İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab “ب ت ل” mad. (XI, 43); el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs I, 1246

  Ahmet Çetinkaya


  Paylaş
  Hz Meryem'in diğer adının Azra olduğu söyleniyor, doğru mudur? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hazreti Meryem iffetini koruyup kendini Allahu tealaya adayan mümin bir kimse olduğunu ve bekar olduğunu belirten azra ismi ve betül ismi de bulunmaktadır.