Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Peygamber Efendimiz (sav), evlenme maksadıyla görüştüğünüz kişilerin ellerine bakabilirsiniz, demiş midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Peygamber Efendimiz (sav), evlenme maksadıyla görüştüğünüz kişilerin ellerine bakabilirsiniz, demiş midir?

  Reklam
  Hz. Cabir anlatıyor. Resulüllah (a.s.m) şöyle buyurdu: “Biriniz bir kadınla evlenmek istediği zaman, fırsat bulabildiği takdirde -kendisiyle evlenme şevkini oluşturacak şekilde- onu görmeye çalışsın.” Hz. Cabir diyor ki (bunu öğrendikten sonra) “Ben bir kadına talip oldum, fırsat bulduğumda ona gizlice bakmaya çalışıyordum ve sonunda onu beğendim ve onunla evlendim.” Bu hadisi Ahmed b. Hanbel, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmiştir.(bk. Subulu’s-selam, 3/112-113; Neylu’l-Evtar, 6/520).

  Bu ve benzeri hadisleri göz önünde bulunduran fakihlerin büyük çoğunluğuna göre, evlenmek kastıyla bir kadının eline-yüzüne bakılabilir. Malikî mezhebinde bu tolerans biraz daha fazladır. Bu tolerans kadınlar için de geçerlidir. Çünkü, bu bakış, ileride karşılaşılacak olumsuz manzaranın önüne geçmiş olacaktır. Ancak, nişanlısı dahi olsa, bir kadınla yalnız (halvette) kalmak asla caiz değildir.(bk. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/22-25). Bu hususta hadis-i şerifler de vardır.(bk. Neylu’l-Evtar, 6/521).

  - Soruda yer alan “ta ki vücudunun bazı bölgelerinin (kalça ve göğüs gibi) büyüklüğünü ellerinin büyüklüğünden çıkartabilesiniz” Yani ellerine bakarak, kişinin seçeceği eşinin cinsel tercihine yakın olup olmamasını..” şeklindeki ifadeye hadis kaynaklarında rastlayamadık. Bu, daha çok adı geçen hadis ve benzerlerinin bir açıklaması, bir yorumu olabilir.(bk. el-Fıkhu’l-islamî, a.g.y).


  S.İ.E  Paylaş
  Peygamber Efendimiz (sav), evlenme maksadıyla görüştüğünüz kişilerin ellerine bakabilirsiniz, demiş midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evlenmeden önce kız ve erkek birbirlerini görüp tanıyacak kadar zaman geçirmesi caizdir. Yanlarında biri olmak kaydı ile yüzlerine bakıp beğenip beğenmediklerini söyleyebilirler.