Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hucr b. Adiyy ve Malik Eşteri, Muaviye mi öldürttü? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hucr b. Adiyy ve Malik Eşteri, Muaviye mi öldürttü?

  Reklam
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;  Hucr b. Adiy de Hz. Muyaviye de sahabedir. Hz. Hucr, Cemel ve Sıffin savaşlarında Hz. Ali tarafında yer almış ve ordusunda komutanlık yapmıştır. Hz. Alilnin şehit edilmesinden sonra Kufe'de, Emevi Valilerine muhalif olmuş ve hatta bir ara etrafına üç bin kişi toplamıştır. Derken birkaç yakın arkadaşıyla tutuklanmış ve Suriye'ye gönderilmiştir. Burada o ve yakın destekçileri hapsedilmişler, Hz. Ali'ye lanet etmememekte direnmişler ve bununun üzerine öldürülmüşlerdir.
  Şiilere göre Hucr (r.a), öldürülen ilk şiidir. Hz. Muaviye daha sonra hac için Medine'ye uğradığında, Hz. Ayşe onu Hucr'u öldürdüğü için azarlamış, Hz. Muaviye ise bunu ümmetin faydası için ve şahitlerin şahitlikleri üzerine yaptığını söyleyerek kendini savunmuştur. Demek o Hucru Adalet-i izafiye ile yani ehven-i şer olarak öldürdüğünü söylemektedir. (Geniş bilgi için bkz. DiA, XVIII, 277- 278)
  Eşter Nehai (Veya Malik Eşker) Hz. Peygamber zamanında yaşamış olmakla birlikte onu görmemiştir. O Hz. Ömer devrininin son yıllarında Kufe'de oturmaya başladı. Hz. Osman'ın evini kuşatan isyancılar arasında yer aldı. Hatta onun katilleri arasında olduğu da söylenir. Hz. Ali'nin komutanlarındandır. Sıffin'de önemli yararlılıkları oldu. Hz. Ali tarafından Muhammed b. Ebu Bekir yerine Mısır valiliğine atandı ve yolda, 'Muaviye'nin emriyle Ariş âmili tarafında zehirli bal şerbeti ile öldürüldü. Hz. Muaviye onun ölümünü Şam'da ilan ederken kendisini Hz. Alinin sol kolu, Ammar b. Yasir'i de sağ kolu olarak nitelemişti. Bilindiği üzere Hz. Ammar daha önce Sıffin savaşında şehit olmuştu. (Malik Eşter konusu için bk. DİA, XI, 486- 487.)
  Biz ehl-i Sünnet olarak sahabelerin hepsini severiz ve onları iyilikle anarız. Sahabeler arasında içtihad farkından dolayı bazı hadiseler ortaya çıkmış ve ölümler olmuştur. İlk dört halifeden Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde ve Hz. Muaviye dönemindeki iç savaşlarda Sahabelerden adam öldürenler ve ölenler olmuştur. En fazla da Hz. Ali döneminde çok sahabe ve müslüman ölmüştür. Hz. Ali de kendi döneminde çıkan karışıklaklarda, savaşlarda bizzat karşı tarafta yer alan müslümanların ölümü için emir vermiştir.

  s.i.e


  Paylaş
  Hucr b. Adiyy ve Malik Eşteri, Muaviye mi öldürttü? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hadise gerçekleşen olaylardan çok kişilerin niyetidir. Allah yolunda bir dini fitneden korumak amacıyla yapılmıştır. Biz onların hepsini ashap olarak görüp sayarız.hucr bin adiy,  malik bin eşter,  hucr bin ady,  DiA XVIII 277- 278),  hucr bin adiyy