Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Yüzük Takmak Hakkında Bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Yüzük Takmak Hakkında Bilgi

  Reklam
  YÜZÜK TAKMAK

  Islâm`a göre; erkekler de kadınlar da yüzük takabılirler. Ancak, yüzüğün takılış maksadı ve yapıldığı madde ile ilgili bazı şartların gözetilmesi gerekir.

  Hanefî mezhebine göre, maddesi ne olursa olsun ihtiyaç duyulmaması halinde yüzük takılmaması daha iyidir.

  Altından yapılan yüzükleri erkekler takamazlar. Takarlarsa haram işlemiş olurlar. Kadınlar ise takabılirler (el-Mevsılî, el-Ihtiyar fi Ta`lili`l-Muhtar, Mısır IV, 224: Merginânî, el-Hidaye, IV, 82; Ibn Abidîn, Reddü`lMuhtar, Ist. 1233, V, 216). Hz. Peygamber bir hadisinde; Ipek ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal edilmiştir" buyurmuştur. (Tirmizî, Libas, 1).

  Gümüşten yapılan yüzüğü hem erkekler hem de kadınlar takabılirler. Ancak, erkeklerin takacakları yüzüğün, kadınların taktıklarına benzememesi ve ağırlığının üç gramdan daha az olması gerekir (el-Cezîrî, Kitabü`l-Fıkh ale`l-Mezahilai`l-Erbaa, II, 16; Alâuddin Abidin, El-Hediyyetü`l-Alâiyye, 1978, 318).

  Demir, bakır, kurşun ve tunç gibi madenlerden yapılan yüzükler hem erkeklere hem de kadınlara mekruhtur (el-Mevsılî, a.g.e., IV, 224). Akîk ve yeşim gibi kıymetli taşlardan yapılanlar ise kadın erkek herkes için caizdir. (Ibn Abidin, a.g.e.; V, 315).

  Yüzüğün kaşına Allah`ın, Peygamberin ya da kişinin kendi adını işletilmesi de mahzur yoktur. Fakat insan ve hayvan gibi bir canlının resminin konulması günahtır. Kaşında Allah`ın ismi veya Peygamber`in adının yazılı olduğu bir yüzükle helâya giren kişi, yüzüğünü gizlemelidir. Eğer yüzük sol elinde ise taharetleneceğinde parmağından çıkarmalıdır (Ibn Abidin, a.g.e., V, 317).

  Yüzük, her iki elin her hangi bir parmağına takılabilir. Ancak, küçük parmağa takılması sünnettir (Ibn Abidin, a.g.e., V, 316; Kamil Miras, Tecrid Tercemesi, XII, 108).  İslam Fıkhı Ansiklopedisi  Paylaş
  Yüzük Takmak Hakkında Bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadınlar altın ve gümüş gibi çeşitli ziynet eşyaları takabilirler fakat erkeklerin sadece gümüş yüzük takmaları caizdir. Ziynet eşyalarının kadınlara ait bir eşya olduğu belirtilmiştir.