Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan İmtihan sırrı ne demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İmtihan sırrı ne demektir?

  Reklam
  İmtihan sırrı ne demektir?

  Kur'an mucizelerini gören kimse imtihan sırrını çiğnemiş olmaz. Çünkü daha öncede peygamberimizin gösterdiği mucizelere sahabeler inanırken, müşrikler buna kahanet, sihir gibi şeylerdir diyebilmişlerdir. Sizin mucizelerini buldum değiniz ayetlere inançsız bir insan bunu mucize olarak görmeyebilmekte ve farklı açıklayabilmektedir. Demek mucizelerde bir derece perdeli geliyor. Akla kapı açılıp seçim elden alınmamaktadır. Cennet ve cehennem mücessem bir şekilde gösterilse böyle yaparsan buraya, şöyle yaparsan buraya gireceksin dense o zaman imtihan sırrı kalkar. Cehennem ateşini gören insanlar toptan iman ederler.

  Peygamberimizin beni görmeden iman edenlere diye müjde vermesi ölümünden sonra kendisinin sohbetine katılmadan islamı kur'an ve sünnetten öğrenerek iman eden ümmetini teşvik etmek ve onları desdeklemek içindir.Kur'anın Allahın kelamı olduğunun delilelrini bulup iman etmek gayba iman etmeye engel değildir. Zaten kur'an başlı başına Allahın kelamı olduğunun delilidir.

  Dünya hayatı bir imtihan ve denenmedir. İmtihan ise akla kapı açmak fakat iradeyi elden almamak mantığı ile işler. Yani dinde inanılacak inanç esasları insanın iradesini elinden alacak şekilde insanlara sunulmamıştır. Mesela; Gökyüzüne yıldızlarla "La ilahe illallah" yazılmış olsaydı herkez ister istemez inanmak zorunda kalacak ve imtihan anlamsız olacaktı. Bu yüzden akla kapı açılmış fakat iradeyi elden alacak kadar duyu organları ile bizzat hissedilecek tarzda gösterilmemiştir.

  Ayet-i kerimede;
  "(İnanmak için) illa meleklerin gelmesini, yahut Rabbinin gelmesini, ya da Rabbinin bazı âyetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin (azab) işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş, yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye, artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki: "Bekleyin; biz de beklemekteyiz."6/158 buyurulmuştur.

  Yaşadığımız hadiseler de bir derece perdeli cereyan etmektedir. Bu yüzden dinin esasları bizzat duyu organları ile algılanamamaktadır. Mesela, melekler mevcuttur, aklî ve naklî deliller bunu açık olarak (aklı çalışana) göstermektedir. Fakat onları bizzat gözle yada başka bir maddi duyu organı ile gözlemlemek yada laboratuvarda deneysel olarak ortaya koymak mümkün değildir. Bu yapılsa imtihan sırrı bozulur ve herkez ister istemez inanmak zorunda kalır, inancın bir anlamı kalmaz. Ebu Cehiller ile Ebu Bekirler bir seviyeye gelirdi. Bu durum ölüm gelip imtihan sırrı çözülene kadar böyle devam edecektir.

  Ölüm sekeratı yaşayan ve ifadeye gücü yeten insanların bir çoğunda ölümüne az kala imtihan perdesinin aralandığı yanıbaşındaki insanların göremediği bazı durumlar gördüğü ve haller yaşadığı görülmüştür. Bu durumda görmediğime yada duyularımla algılayamadığıma inanmam diyenlerin bu dar açı ile din imtihanını kaybedecekleri ortadadır. Çünkü gördüğüne inanmanın bir kıymeti yoktur. Gördüğüne herkez inanır. Bu şuna benzer; Öğretmen imtihan yapıyor fakat doğru şıkkı bizzat gösteriyor. Bu şekildeki bir imtihan hiçbir amaca hizmet etmez. Buna imtihan da denmez.

  Bütün bu sayılan sebepler içindir ki dünya imtihanında doğru şık, yanlış şıkkın içerisine gizlenmiş, akla kapı açılıp irade elden alınmamıştır. İşte buna imtihan sırrı denmektedir.

  Sorularla İslamiyet Editör  Paylaş
  İmtihan sırrı ne demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir insanın her anı her saniyesi bir imtihandır. Bunu bu şekilde kabul ederek başına gelecekleri Allah'tan bilip onun yardımını isteyip ona tevekkül ederek sırra ermektir.dinde imtihan,  imtihan sırrı