Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Kadınlar cenaze defni için mezarlığa gidebilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kadınlar cenaze defni için mezarlığa gidebilir mi?

  Reklam
  Cenazeyi taşıma görevi erkeklere verildiği gibi cenazeye gitmek de erkeklerin vazifesidir ve kadınların cenazeye gitmesi, Hz. Peygamber (sav) tarafından yasaklanmış olduğu için (1) kadınların cenazeyle birlikte gitmelerinin ittifakla mekruh olduğuna hükmedilmiştir. Hatta Hanefilere göre tahrimen mekruhtur ki, eğer fitne korkusu varsa o zaman ittifakla haramdır. İmam Malik ise, ihtiyar kadınların ve birde ölünün yakını olan kadınların cenazeyle birlikte gitmelerine izin verir. Ama tabii fitne korkusu yoksa. Fitneden korkuluyorsa, o da katılmalarının haram olduğunu söyler.(2)

  Dipnotlar:
  1- Buhari, Sahih, Cenaiz, 29, c.II, s. 78; Hayz, 12, c. I s. 80; Müslim, Sahih, Cenaiz 11, c.II, s. 646; İbn Mace, Sünen, Cenaiz, 50, c.I,s. 502; Ebu Davud Sünen, Cenaiz, 44, c. III, s. 202
  2- el-Ceziri, el-Fıkhul Alel Mezahibil Erbaa, Beyrut


  Sorularla İslamiyet Editör  Paylaş
  Kadınlar cenaze defni için mezarlığa gidebilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cenaze defninde küçük büyük kadın erkek genç yaşlı herkesin gitmesi caiz olur. Cenaze için mezarlığın açılması ve ölünün taşınması erkeklere düştüğü için genelde erkekler gider.kadınlar cenaze defni için mezarlığa gidebilir mi,  adetli kadın cenazeye gidebilir mi,  cenazeye kadınlar gider mi,  kadınlar mezara gider mi,  kadinlar mezarliga gidermi,  kadinlar mezarliga girebilirmi,  islamda kadinlar mezara gide