Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Hamile kalma yeteneğine sahip olmayan adetten kesilmiş kadınlar ile adet görmeyen Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hamile kalma yeteneğine sahip olmayan adetten kesilmiş kadınlar ile adet görmeyen

  Reklam
  Hamile kalma yeteneğine sahip olmayan adetten kesilmiş kadınlar ile adet görmeyen kadınların boşandıktan sonra iddet beklemelerinin hikmeti nedir?

  Boşanma durumunda adet gören kadınların iddet beklemesi farz olduğu gibi, adet görmeyen kadın ile adetten kesilen kadın için de gerekli olmasının bazı nedenleri ve bu nedenlerin de hikmetleri vardır. İddet beklemeyi gerekli kılan ayetler (Bakara, 2/228, 234; Talâk, 65/4) bunun bir emir olduğunu göstermektedir. Talak Suresi'nin ilk ayeti de bunun hikmetlerine dikkat çekmektedir: “Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir şey ortaya çıkaracaktır.” İbn Abbas, "Allah Teala, bu ayetle kişînin verdiği talaktan ötürü pişmanlık duyacağını ve iddeti içinde hanımına dönmeyi arzulayacağını kastetmiştir." demiştir. Ancak bunun üç talak dışındaki boşanmalar için mümkün olduğunu unutmamak gerekir. (bk. Razi, Mefatih, ilgili ayetin tefsiri)

  a. Bu durumdaki kadınlara iddetin vacib olması öncelikle taabbudîdir. Yani Allah emrettiği için, zahirî bir fayda aramadan Allah’ın emrine itaat etmek burada daha açıktır. Ayrıca iddetin diğer çeşitlerinde de bu mânâ vardır.

  b. Nikâh’ın ciddiyet ve önemine uygun olan İslami hükme ehemmiyet vermek. Bununla beraber, kocasından ayrılan kadın küçük de olsa, hayızdan kesilmiş de olsa, hamile olup olmadığının kesin olarak bilinmesi gerekir. Beklemeden evlenmek, nikâhın önem ve ciddiyetini ortadan kaldırır, ortaya zinaya benzer bir durum çıkar. Çünkü kadın dün birinci kocanın, bugün ikinci kocanın yatağındadır.

  c. Kadının hamile olup olmadığının kesin olarak bilinmesi için iddet şarttır. Zira bazen olağanüstü şeyler olabilir, insan bunun olup olmayacağından emin olamaz.

  d. Kadın bir veya iki defa boşanmış durumda ise, ric'î boşamada iddet devam ederken eşler barışabilir ve yeni bir nikâh akdine gerek bulunmaz. İddet sonunda ise ric'î boşama bâin'e dönüşür. Eşler yeni bir nikâh akdi ile yeniden evlenebilirler. Tek boşama hâlinde iki, iki defa boşama hâlinde, ise bir boşama hakkı ile evlilik devam eder.

  Özetle, bir çok maksadın yanında, iddetten asıl maksadın, ailenin, nesebin ve kadınların korunması konularına diyaneten olduğu gibi hukuken ve kazaen dahi itina gösterme hikmetinin olduğu söylenebilir.  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hamile kalma yeteneğine sahip olmayan adetten kesilmiş kadınlar ile adet görmeyen Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Hamile kalma yeteneğine sahip olmayan adetten kesilmiş kadınlar ile adet görmeyenadetten kesilen kadın hamile kalırmı,  adet görmeyen hamile kalabilirmi,  adet görmeyen kadın hamile kalabilirmi,  adet görmeyen kadın hamile kalırmı,  aybaşı olmayan kadın hamile kalırmı,  adet gormeyen hamile kalır mı,  adet görmeyen kadın hamile kalabilir mi