Soru ve Cevaplarla İslam ve Konudışı Soru ve Cevaplar Forumundan Ezan okunurken sohbet yapmak veya Kuran okumak caiz mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ezan okunurken sohbet yapmak veya Kuran okumak caiz mi?

  Reklam
  Ezan okunurken sohbet yapmak veya Kuran okumak caiz mi?

  Günde beş defa minarelerimizden yükselen ezan-ı Muhammedî İslâmın en mühim şeâir, işaret ve alâmetlerinden birisidir. Ezanın her tekrar edilişinde Tevhid ve risâlet ilân olunmakta, imandan sonra en mühim hakikat olan namaza dâvet edilmektedir. Bundan dolayı ezanı duyan mü’minin İlâhî dâvete icabet etmesi imanının bir icabıdır. Ezana icabetin esas mânâsı, o vaktin namazını kılmaktır. Fakat, ezan okunduğu anda da müezzine icabet etmek sünnettir. Müezzine icabet etme hakkında rivayet edilen hadislerden hareket eden âlimler, ezan işitildiği zaman müezzine icabet etmenin, söylediklerini tekrar etmenin vacip olduğunu söylemişlerdir. Fakat, çoğunluğun kabul ettiği görüş, müezzinin okuduğu ezanın tekrar edilmesinin sünnet olduğudur. (Neseî, Ezân: 33.) Mümkün mertebe ezan okunurken başka bir şeyle meşgul olmamalı. Bir an için konuşmaya, meşguliyetlere ara verilmeli. Bir hürmet ve tâzim içinde, huşû içinde ezanı dinlemeye çalışmalı. Bedaiu’s-sanâî ve el Fetâva’l-Hindiyye gibi fıkıh kaynaklarında, “Ezan okunurken müezzinin söylediklerini tekrar etmekten başka bir şeyle meşgul olmak, konuşmak uygun değildir” denmektedir. “Hattâ, Kur’ân okunurken bile olsa, durup ezanı dinlemek, icâbet etmek daha faziletli olur” kaydı yer almaktadır. (Bedayi, 1: 155.) Fakat, yetiştirilmesinde âciliyet olan bir işi bir an önce bitirmeye çalışmak gibi meşrû meşguliyetlerde bulunan bir kimsenin ezan okunurken işine devam etmesi onu günaha sokmaz. Yatıldığı yerde ezanı dinlemenin de bir mahzuru yoktur. Niyetinde ezana karşı bir hürmetsizlik bulunmadığı müddetçe bir mesuliyet getirmez. Zaten insanın yatarken zikir, tesbih, tekbir getirmesi, hatta Kur’ân âyet ve sûrelerini okuması bile câizdir. Peygamber Efendimizin bazen yatağa girdikten sonra duâ âyetleri okuduğunu biliyoruz. Ezan kelimeleri tekbir ve şehadetlerden ibarettir. Bunlar da yatakta iken dinlenebilir. Ancak imkân nisbetinde kalkıp oturarak dinleyip icabet etmek daha uygundur. Gerek bir ihtiyaç için, gerekse abdeste hazırlık için ezan okunurken tuvalete girmek, tuvalette bulunmak bir mahzur teşkil etmez. Zâten insan tuvalette iken namazın farzlarından birisi olan necâsetten tahareti gerçekleştirmekte, temizlik yapmaktadır. Orada tabiî bir ihtiyaç telâfi edilmektedir. Hülâsa, ezan okunduğu esnâda, insan müsait olduğu ve imkân bulduğu zaman durur, ezanı dinler, icâbet eder. (Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar) Fıkıh kitaplanmıza baktığımızda "Ezana İcabet" konusunda söylenenler arasında şunlar vardır: Ezana icabet aslında, ezanla çağrılan namaza gitmektir, naim bizzat ezanın sözlerini dinleyip müezzinin söylediklerini söylemek de icabetin bir parçasıdır. Hatta bu yüzdendir ki, cünup olan kimse ezan okunurken onun sözlerini tekrarlar ama, hayızlı ve nifaslı kadın tekrarlamaz; çünkü onlar o hallerinde ezana asıl icabet sayılan namaza ehil değillerdir. Resulullah Efendimiz (sav): "Ezanı duyduğunuzda müezzinin dediği gibi deyin" buyurur.(Müslim, salat 7) Buna göre Hanefiler bunun, vacip olduğunu söylerler, çünkü emir "vücup" ifade eder. Malıki'lerden bazıları ve Zahirilerin mezhebi de budur. İmam Malik, Şafii, Ahmed ve Hanefilerden Tahavî'nin de içinde bulunduğu cumhura göre sözle icabet vacip değil, müstehaptır. (Davudoğlu NI/27; lbn Hacer, Fethu'1-Bârî, N/92-93; Aynî, IV/280) Kendi kendine Kur'an okuyan ve tesbih çeken kimse de bunları bırakıp ezana icabet etmelidir. Ama mescidde (başkaları dinlerken) Kur'an okuyan, okumasına devam edebilir. Dini bir konuda konuşan ve vaaz eden de konuşmasına devam edebilir mi? Herhalde vaazlarda anlatılan şey Kur'an'ın açıklaması olduğu, daha doğrusu olması gerektiği için, ona kıyasla bu tür konuşmalar devam ettiriliyor olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında İslam'ın her hangi bir müessesesini ya da bir meselesini inceleyen seminerler, ya da paneller de böyle sayılabilir. Zaten ezan esnasında konuşmanın mekruh olmadığı da söylenmiştir.(bk. Bilmen, İlmihal 128) Ama okunmakta olan ezana hiçbir türlü icabet etmemek, bir an için olsun durup ona iştirak etmemek mahzursuzdur denemez. Bunun için elbette ezanın, lahnsiz, tegannisiz, yani sünnet üzere okunan bir ezan olması gerekir. Böyle sünnet üzere olmayan ezanı dinlemek zorunlu değildir.(Tahtavî,162) Ayrıca, hepsini dinlemesi gerekir diyenler varsa da, sadece ilk duyduğu ezanı ya da sadece kendi mescidinin ezanını dinlemesi yeterli olur. (Hindiyye. I/57)


  Sorularla İslamiyet Editör


  Paylaş
  Ezan okunurken sohbet yapmak veya Kuran okumak caiz mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  ezan okunurken yemek icmek hastaliga sebeyet veriri bunuda hatirlatmis olalim ins 3. 3
  ALLAH razı olsun arkadaşım çok güzel bilgiler
  gurbet güzeli arkadaşım sendende ALLAH razı olsun bilmiyordum ben bunları 4. 4
  ezan okunurken yemek icmek hastaliga sebeyet veriri bunuda hatirlatmis olalim ins
  kardeşim öle bişe yok kim demiş onu
  ramazandan ezan okunurken yemek yeyip içirmiyormu ozaman herkes hasta olur
  her duydunuza inanmayınız
 5. 5
  Allah Razı Olsun Doğruları öğreniyoruz Sayenizde 6. 6
  hicran kardesim ezan okunurken hastalik yapisiyor insana mizrakli ilmihalini ac oku lütfen orada hepsi yazili 7. 7
  hicran kardesim ezan okunurken hastalik yapisiyor insana mizrakli ilmihalini ac oku lütfen orada hepsi yazili
  Ezanı dinlemek sünnettir Ezana karşı saygısızlık, dine ve Allah'a saygısızlığı ifade eder Hattâ ilim adamlarımızdan çoğu, ezan okunurken bir şey yiyorsa yemesini keser, ne ile meşgul oluyorsa hemen bırakırlardı,Adap olarak ezan okunurken selam alınıp verilmez,Hastalık bulaşmasi ile alakalı kesin bir kaynak yoktur,Allah dostlarından tavsiyedir.mumine hocamın cvpı
ezan okunurken yemek yemek hastalık yapar mı,  mızraklı kuran okuma,  mızraklı kuranokumak nedir,  ezan okunurken yemek yemek günah mı,  islami soru normal ezan okunurken yemek yenirmi,  ezan okunurken yemek yemek hastalik yapar mi